Waar bent u naar op zoek?

In memoriam: dr. J. Broekhuis (1933-2016)

03-01-2017

Op 17 december jl. kwam in het ziekenhuis te Amersfoort het levenseinde op aarde voor onze collega J. Broekhuis. Goddank is hem een genadig vervolg bereid in de gloria van zijn Meester, schrijft ds. P. Koeman.

Hij mag de HEERE dag en nacht dienen in Zijn tempel. Echt zijn lust en zijn leven.

Jan Broekhuis is op 21 maart 1933 te Barneveld geboren. Na de lagere school volgde hij de opleiding aan de Handelsschool te Amersfoort en op het lyceum in Harderwijk. Hij vond na zijn examen een baan op een accountantskantoor. Was hij door zijn ouders bestemd tot opvolger in de familiezaak, van Hogerhand werd duidelijk gemaakt dat de dienst aan het Evangelie voor hem was weggelegd.

In 1955 kon hij na het Staatsexamen met goed gevolg afgelegd te hebben aan de universiteit in Utrecht theologie gaan studeren. Op 14 oktober 1959 werd de proefpreek gehouden naar aanleiding van Genesis 25:13-15. Daarna volgde een tweejarig vicariaat bij ds. G. Spilt in Utrecht, gecombineerd met de doctoraalstudie.

Vijf gemeenten

Beroepbaar gesteld nam hij het beroep van de gemeente te Waverveen aan. Op 22 mei 1962 trouwde hij met Marry van Dijk en op 27 mei had de bevestiging en intrede te Waverveen plaats. Afscheid nam hij met zijn gezin op 28 augustus 1966. Zijn tweede gemeente werd Onstwedde. Daar rondde hij de promotiestudie over de Egyptische godin Renenwetet af; hij verdedigde op 20 september 1971 zijn dissertatie in Groningen. Na Onstwedde volgden de gemeenten Schoonhoven (1972), Rijssen (1977) en Voorthuizen (1983). Van 1992 tot 1995 was hij parttime docent aan de Near East School of Theology te Beiroet (Libanon). Na zijn emeritaat verleende hij in verschillende gemeenten bijstand in het pastoraat.

Naast de genoemde werkzaamheden heeft onze broeder in diverse besturen zijn bijdragen geleverd. Tevens mogen docentschappen aan onder andere de EH, de THGB en de CHE (afdeling GPW) vermeld worden. Collega Broekhuis was een voluit kerkelijk denkend man die zich in diverse gremia van de Hervormde Kerk heeft ingezet.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 5 januari 2017.