Waar bent u naar op zoek?

In memoriam: dr. J.H. van de Bank (1937-2017)

01-03-2017

Op tachtigjarige leeftijd overlijdt op 9 februari 2017 dr. J.H. van de Bank. Zijn jarenlange docentschap in de catechetiek en de kerkgeschiedenis aan de Utrechtse universiteit kenmerkten zich door een persoonlijke benadering, schrijft ds. C.W. Saly.

Op 14 januari 1937 wordt Johannes Hendrikus van de Bank in Gouda geboren. Zijn vader is stationschef en moet vanwege zijn werk regelmatig verhuizen. Johan gaat in Zwolle naar het Christelijk Lyceum. Daarna studeert hij theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, ‘niet zozeer vanwege de roeping om predikant te worden als wel om de studie’. De colleges van hoogleraar Gilles Quispel hebben een bijzondere aantrekkingskracht. Bij hem zal student Van de Bank assistent worden.

In september 1963 ontmoet hij op een bruiloft Berti Meijering. Het klikt zo goed tussen die twee dat zij een jaar later druk bezig zijn met de gastenlijst voor hun eigen bruiloft.

Wilnis

In 1965 wordt Johan van de Bank toch predikant. Hij werkt eerst een tijdje als leraar aan een lyceum in Goes. Maar na een jaar hulpprediker in Wilnis geweest te zijn, wordt hij daar op 12 september 1965 tot predikant bevestigd. Als tekst voor de preek van de intrededienst kiest ds. Van de Bank: ‘Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is dat Ik doe de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.’ (Joh.4:34) Het tekent de predikant die geen behoefte heeft zichzelf op de voorgrond te plaatsen maar die heraut van zijn Heere wil zijn. Een oude vriend herinnert zich hoe in de pastorie van Wilnis diepe theologische en geestelijke gesprekken gevoerd konden worden, die echter abrupt onderbroken worden als er naar voetbal gekeken moest worden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 maart 2017.