Waar bent u naar op zoek?

in memoriam

In memoriam: ds. A. van Herk (1943-2022)

Ds. H. Westerhout
Door: Ds. H. Westerhout
23-06-2022

Tot 2020 was ds. A. van Herk op diverse kerkelijke fronten zeer betrokken en actief. De laatste jaren van zijn leven waren echter door de coronamaatregelen stil geworden. Van het ene op het andere moment stopte het werk in Myosotis, werd de arbeid voor Stichting Ontmoeting niet gecontinueerd en werd het verrichten van hand- en spandiensten in Epe stilgelegd.

 

Ook het voorgaan in diensten werd minder. Zijn laatste ambtelijke dienst was in zijn woonplaats Hasselt. In de wekelijkse overdenking voor de kerkradio-tv mediteerde hij in juni 2021 over Johannes 3:16. Zittend, lang staan was moeilijk, kwamen de woorden – helder gearticuleerd en zorgvuldig uitgesproken – tot de gemeenteleden: ‘Want alzo lief…’  Hij stimuleerde ook anderen goed te ademen tijdens voordracht/Schriftlezing en verzorgd te spreken. Hij schreef over dit onderwerp Neem en Lees. Gids voor schriftlezers.

Schoolmeester

Voordat Arie van Herk tot predikant werd bevestigd te Sint-Annaland, had hij al een werkzaam leven achter de rug. Hij stond voor de klas in Delft, Capelle aan den IJssel en op de dovenschool Effatha te Voorburg. Uit die periode nam hij een aantal ontvangen gaven mee in het ambt. Hij voelde zich als prediker in zijn element om onderwijs te geven vanuit de catechismus. Dit is niet ongezegend gebleven, getuige de tekst die op de rouwkaart staat: Wat is uw enige troost in leven en sterven? (zondag 1, vr&antw.1).

Het tweede winstpunt is de liefde die hij ontving om op te trekken met mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Tijdens het voorgaan in dovendiensten en in de vakantieweken met gehandicapten voelde hij zich in zijn element. Ook ging hij ruimhartig om met mensen die via Ontmoeting op zijn weg kwamen. De roeping tot het ambt van dienaar des Woords rijpte en de zaterdagstudie werd gevolgd.

Lees de volledige tekst van dit in memoriam in De Waarheidsvriend van donderdag 23 juni 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H. Westerhout
Ds. H. Westerhout

is predikant van de hervormde gemeente te Hasselt.