Waar bent u naar op zoek?

in memoriam

In memoriam ds. J.L.W. Koppenhol (1935-2024)

Rien en Marianne Verhage-van Kooten
Door: Rien en Marianne Verhage-van Kooten
In memoriam
05-02-2024

Johan Leendert Willem Koppenhol werd op 3 augustus 1935 in Den Haag geboren. Hij groeide op in Rijswijk, bezocht daar de hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag en hoorde daar verschillende predikanten die hem gevormd hebben.

Hij was vier jaar oud toen de oorlog begon en negen toen deze eindigde. Die oorlog heeft diepe indruk op hem gemaakt. In Utrecht studeerde hij theologie. Hij vertelde later dat het hem gaandeweg duidelijk werd dat hij predikant moest worden. Het was een groeiproces. Na zijn studie begon hij als vicaris in Bodegraven en Woudenberg. Op 2 mei 1963 trouwde hij met Ike Okkerse. Ze ontvingen drie kinderen, drie aangetrouwde kinderen en vijf kleinkinderen.

Op 19 mei 1963 werd hij predikant te Haaften. Haaften had rond de 1800 inwoners. Precies vijf jaar later (1968) vertrok hij naar de Zenderwijk van Huizen, na ds. Jac. Vermaas de tweede predikant. Huizen telde toen 20.000 inwoners, van wie 12.000 zielen behoorden tot de hervormde gemeente. Over zijn intrede in de Oude Kerk van Huizen memoreert hij later dat hij ‘een zee van mutsen’ (vanwege de klederdracht) voor zich zag, terwijl dat er 32 jaar later bij zijn afscheid/emeritaat nog maar één of twee waren.

Uitleg van de Schrift

Wat ds. Koppenhol kenmerkte, was dat hij een echte herder en leraar was. Hij preekte graag: Christocentrisch en vol liefde. De uitleg van de Schrift, zoals hij het zelf formuleerde, vond hij het belangrijkste aspect van het predikantschap. Van zijn preken maakte hij veel werk. Ze waren prikkelend, vragend, ontdekkend. Hij kon dan bijvoorbeeld vragen: ‘Gaat er wat bij u tintelen wanneer u deze woorden op u af hoort komen?’ Hij kon ook zo dringend zeggen: ‘Daar mogen we elkaar best wel eens op aanspreken, gemeente’.

In zijn laatste meditatie (2021), geschreven voor het kerkblad van Huizen, bracht hij onder woorden wat hem ook zo markeert: ‘Wij horen bij elkaar, hebben elkaar lief, vanuit de liefde van Gods vaderhart. Hij heeft ons Zijn Zoon geschonken tot verzoening van onze zonden. In dat levenslicht staan wij, licht van de Geest van Christus, licht van Gods tegenwoordigheid. Daar kunnen wij in ademen en leven.’

Pastor en onderwijs

Wat de roeping tot het ambt betreft haalde hij eens een uitspraak van ds. J. van Sliedregt aan: ‘Je moet de Heere Jezus liefhebben, van Hem willen getuigen en Hem willen dienen met al je gaven; je moet een goed verstand hebben en bereid zijn om te studeren. Je moet van mensen houden.’ Dat laatste kwam zeker tot uitdrukking in zijn pastoraat. Hij was pastor met hart en ziel. Te allen tijde kon er een beroep op hem gedaan worden. Hij was warm, betrokken en dienstbaar.

Het onderwijzen had eveneens zijn liefde. De catechisaties verzorgde hij zelf. De catechisanten vonden het bij tijd en wijle ook wel spannend. Hij gaf godsdienstlessen aan de Pedagogische Academie Rehoboth te Utrecht en lessen ethiek als onderdeel van de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Harderwijk en Zeist.

Mede onder zijn verantwoordelijkheid ontstond in 1993 in het centrum van Huizen de christelijke boekhandel De Echo. Jarenlang maakte hij deel uit van het bestuur.

Bovenplaatselijke werk

Op 65-jarige leeftijd nam hij, samen met zijn zeer betrokken, altijd meelevende Ike, afscheid van de Zenderwijkgemeente. Ter gelegenheid daarvan werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar Koppenhol-Okkerse bleef in Huizen wonen.

Van verzorgingshuis Voor Anker in Huizen was hij, na zijn emeritaat, nog vele jaren de geestelijk verzorger. Ook het bovenplaatselijke werk had zijn aandacht. De IZB had zijn liefde. Jaren was hij daar secretaris van het bestuur.

Binnen de Protestantse Kerk was hij lid van twee colleges. Dit betrof allereerst de Commissie van Bijzondere Zorg met betrekking tot hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk. Hij was ook jarenlang lid van het College van Visitatoren-Generaal.

Verschillende malen stond het leven (bijna) stil na ingrijpende ziektemomenten, waaronder een hartstilstand en een opname op de intensive care in Frankrijk. Tot op het laatst was hij geïnteresseerd in politiek, geloof, de ontwikkelingen in de samenleving. Hij bleef scherp van geest en in zijn vraagstelling soms ondeugend.

Op 25 januari 2024 ontsliep Johan Leendert Willem Koppenhol in Christus Jezus.

Rien en Marianne Verhage-van Kooten
Rien en Marianne Verhage-van Kooten