Waar bent u naar op zoek?

in memoriam

In memoriam ds. L.C. Talsma (1949-2024)

G. van Tol
Door: G. van Tol
In memoriam
05-02-2024

Op 23 januari 2024 is Laurens Cornelis Talsma na een ernstige ziekte overleden, in de leeftijd van 74 jaar.

Laurens Cornelis Talsma werd in 1949 te ’s-Gravenhage geboren, waar zijn vader, ds. H. Talsma, predikant was. Laurens groeide op in Den Haag, een stad die sterk te lijden had gehad van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel hij zelf geen ‘oorlogskind’ was, hebben de verhalen van zijn ouders hem diep geraakt en hebben er zorg voor gedragen dat hij nauw betrokken was bij de stad Den Haag.

Hij nam met respect kennis van het verleden en voelde zich daarnaast nauw verbonden met de geschiedenis van het Jodendom in Den Haag en ver daarbuiten. Hij was zich zeer bewust dat het door Gods genade mogelijk was om deel uit te maken van de generatie die de wederopbouw van het land mocht meemaken. Hij voelde zich daarbij met name verantwoordelijk voor het geestelijke welzijn binnen de kerk, de gemeente en in ons vaderland.

Wilsum, Rouveen, Wapenveld

Laurens Talsma wist zich geroepen tot de studie theologie in Utrecht, die hij voltooide in 1976. Op 16 december 1976 trad hij in het huwelijk met Eline Voskamp. Nadat hij op 9 januari 1977 door zijn vader bevestigd was tot predikant te Wilsum, betrokken ze als jong predikantenechtpaar de prachtig gelegen pastorie in Wilsum.
In 1990 nam ds. Talsma een beroep aan naar de hervormde gemeente Rouveen. Hij werd daar de eerste predikant van wijk 2. Door de zogenaamde ‘perforatieregeling’ werd een tweede predikantsplaats noodzakelijk, na het opdelen van de gemeente in twee pastorale wijken. In deze gemeente zijn door hem vele kinderen gedoopt, belijdeniscatechisanten opgeleid en huwelijken bevestigd.
In 2008 werd de roep uit Wapenveld voor ds. Talsma te sterk en nam hij het beroep naar deze plaats aan.
In 2014 ging ds. Talsma met emeritaat. Hij bleef wonen in Wapenveld. Het gezin kreeg vier kinderen, drie zonen en één dochter. Naast Laurens Cornelis kende de familie Talsma nog drie zonen die predikant geworden zijn.

Kern van de prediking

Boven de rouwkaart staat 1 Johannes 4:10: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.’ Dat was de kern van zijn prediking. Met bewogenheid en trouw diende hij in de gemeenten. Hij voelde zich geroepen om in prediking en pastoraat voortdurend te wijzen op de noodzaak van persoonlijk geloof en persoonlijke bekering. Hierin was hij trouw en volhardend. Het ging om dat ene nodige: Christus’ verzoening voor een zondig mens.

Naast predikant was ds. Talsma, in navolging van zijn vader, jarenlang bestuurslid en medewerker van de stichting ‘Kracht naar Kruis’, verantwoordelijk voor de verspreiding van een gratis maandblad onder chronisch zieken.

Kerkverlating

Voor de gemeente van Rouveen Staphorst is ds. Talsma vormend geweest voor een bijna gehele generatie jonge mensen. Naast de oproep tot bekering riep hij ook op om trouw te blijven in de dienst van de Heere. Soms leed hij zichtbaar aan de situatie in de kerk en in ons land. Dat kwam dan in de zondagse prediking tot uiting.

In een tijd van kerkverlating preekte hij, op zondag 5 mei 1995, over Lukas 17:11-19, waar Jezus tien melaatsen geneest er slecht één aan Zijn voeten vindt om Hem te danken. ‘Waar zijn dan de andere negen’, vroeg Jezus. Zo probeerde ds. Talsma vanuit de kennis van het verleden de gemeente waakzaam te doen zijn voor het heden.

Liefde voor de psalmen

Zijn liefde voor de psalmen was merkbaar en de keuze van de liturgie maakte vaak al duidelijk waar ds. Talsma zijn accent in de dienst wilde plaatsen. Menigmaal zongen we de 73e psalm, vers 13 en 14. Dat laatste vers is nu werkelijkheid geworden voor hem, zingend in Gods heerlijkheid!

Laurens Cornelis Talsma is op 27 januari in besloten kring begraven te Wapenveld door de beide predikanten van de hervormde gemeente Wapenveld, ds. G.H. Kruijmer en ds. A. van der Stoep.

G. van Tol
G. van Tol

is directeur-bestuurder van PCBO Dantumadiel.