Waar bent u naar op zoek?

In memoriam: ds. R.H. Kieskamp (1935-2021)

11-05-2021

Man van gebed – dat had hierboven gestaan, als deze bijdrage een kop had. Voor alles was ds. R.H. Kieskamp een man van gebed, schrijft P.J. Vergunst.

Wie immers wenst jou op je verjaardag ‘veel verborgen omgang met God toe, waarin je je voortdurend leeg bidt en alles bij God neerlegt en op Hem hoopt in vertrouwen op Zijn beloften’? In uitingen van meeleven als deze keek je in zijn eigen hart, ervoer je zorg van een vaderlijke vriend die je aanspoorde ‘je geweten gereinigd te houden, je oog gericht op Hem die voorging in grote eenzaamheid wat mensen betreft en in grote gemeenzaamheid wat God aangaat’.

Hier verwoordt ds. Kieskamp het geheim van zijn eigen predikantschap, dat hij als mooi én zwaar ervoer: de omgang met de Heere, de stille tijd die geblokkeerd kan worden door alles wat aandacht vraagt.

Kind van Oene en man van To

Roelof Hermannus Kieskamp wordt op 11 november 1935 in een boerengezin in Oene geboren. Levenslang blijft hij hecht verbonden aan deze Veluwse dorpsgemeenschap. Onder het gehoor van ds. J.T. Doornenbal worden noties als verootmoediging en herleving als zaadjes in zijn hart geplant, raakt hem voor alles de liefde van Christus voor verloren zondaars.

Lees de volledige tekst van dit in memoriam in De Waarheidsvriend van donderdag 13 mei 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.