Waar bent u naar op zoek?

in memoriam

In memoriam: ds. S.A. van der Veer (1935-2022)

Ds. J.B. Kamp
Door: Ds. J.B. Kamp
05-01-2023

Toen ds. Van der Veer openbare belijdenis van het geloof aflegde, kreeg hij als tekstwoord het slot van Jozua 1:5 mee: ‘Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.’ Deze woorden zijn met hem meegegaan tijdens zijn werk als predikant. Ze vormden een bemoediging waaruit hij kracht putte.

Krijgsmacht

Sietse Adrianus van der Veer was een blijmoedig mens. Dat straalde hij uit naar mensen die hij ontmoette en die blijmoedigheid doorstraalde zijn prediking. Een ouderling vertrouwde me eens toe: ‘Ik noem ds. Van der Veer altijd  de blijde boodschapper.’ Dat was hij: voluit dienaar van het Evangelie, de goede boodschap die hij zovele jaren mocht verkondigen.

Tegelijk kenmerkte zijn prediking zich door een diepe ernst. Steeds weer was daar de oproep tot bekering en geloof en die oproep werd klemmend, als hij de hoorders  persoonlijk en concreet aansprak. Het was een oproep die steeds vergezeld ging van de hartelijke uitnodiging om tot Christus te gaan en Hem te vragen om de genade die nodig is om Hem te volgen in geloof.

Vele jaren diende hij als krijgsmachtpredikant bij de Koninklijke Luchtmacht. Op zijn plaats wist hij zich daar. Hij hield van structuur en het is waarschijnlijk mede daardoor dat hij zich thuisvoelde in deze werkomgeving. Hij had het vermogen om zich te verplaatsen in jonge mensen – levenslang hield hij iets jeugdigs – en sprak hun taal, recht uit het hart en vooral duidelijk.

Willemsoord, Stedum, Arnhem

Toen hij op zijn 55e ‘afzwaaide’ als legerpredikant, ging hij dienst doen als bijstand in het pastoraat van de kleine, hervormde gemeente Willemsoord. Spoedig kwamen er ‘verstrooiden’ uit de omgeving die mee gingen leven en ook de betrokkenheid van de eigen gemeenteleden groeide. Toch kon hij in deze kleine gemeente zijn energie niet helemaal kwijt; toen er een beroep kwam van de gemeente Stedum, werd dit aangenomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het eindejaarsnummer van De Waarheidsvriend van donderdag 5 januari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. J.B. Kamp
Ds. J.B. Kamp

Ds. J.B. Kamp uit Elden is emeritus predikant.