Waar bent u naar op zoek?

In memoriam: ds. S.P. van Assenbergh

31-05-2017

In de vroege uren van maandag 22 mei nam de Heere Simon Petrus van Assenbergh, emeritus predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, uit dit leven weg. Hij woonde in Nijkerk. Hij bereikte de leeftijd van 83 jaar, meldt ds. M. Baan.

Collega Van Assenbergh werd op 30 september 1933 te Nederwoud geboren, een buurtschap van Lunteren. Zijn vader was daar het hoofd der school. Op jonge leeftijd ervoer hij al het verlangen om later predikant te worden. Een verlangen, waarvoor hij terugschrok, want wie was hij? Toch liet de Heere Zijn roep tot het ambt steeds duidelijker weerklinken.

De toenmalige predikant in Lunteren, ds. G. Boer, was daarbij het middel in Gods hand. Het gevolg was dat de opgroeiende Simon niet naar de kweekschool ging om later in de voetstappen van zijn vader voort te gaan, maar naar het gymnasium en de universiteit, om predikant te worden.

Hedel en Veenendaal

Na afronding van de studie nam hij het beroep aan naar de hervormde gemeente van Hedel. Deze gemeente, die zwaar geleden had in het laatste oorlogsjaar, was al lange jaren vacant. Samen met zijn jonge vrouw ging hij vanaf mei 1961 met veel enthousiasme deze gemeente door om het ingezonken kerkelijke leven op te wekken tot een nieuw elan. Er mocht onder Gods zegen een bloeiende gemeente ontstaan.

In de loop van 1966 nam onze vriend en collega de herdersstaf op in de Hervormde gemeente van Veenendaal. Hij stond daar in de grote wijkgemeente van de Julianakerk. Terwijl zijn jonge kinderen opgroeiden, verkondigde hij ook in die jaren met gloed het wonder, dat God aan armen uit genade Zijn hulp ter verlossing toont. Gods zegen op de arbeid mocht ook daar duidelijk ondervonden worden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 juni 2017.