Waar bent u naar op zoek?

In memoriam: ir. L. van der Waal (1928-2020)

15-09-2020

Van tijd tot tijd had hij me gezegd dat hij zijn functie bij Esso (1957-1984) als werktuigbouwkundig ingenieur een keer zou willen inruilen voor een maatschappelijke of politieke functie, schrijft ir. J. van der Graaf over ir. L. van der Waal.

Toen ds. H.G. Abma als voorzitter van de SGP kwam praten over een mogelijke kandidaat europarlementariër voor zijn partij, was de verbinding snel gelegd. In 1984 werd hij de eerste vertegenwoordiger van de SGP, toen samen met RPF en GPV. In dat parlement kon hij te midden van de (toen) ruim 400 anderen slechts een bescheiden rol spelen. ‘Op de achterkant van een postzegel’, zou hij later zeggen. Voordat hij tot besluiten of conclusies kwam, had hij zaken eerst grondig geanalyseerd.
Hij profileerde zich daar als deskundige op de terreinen van onder andere landbouw, milieu, vervoer en binnenscheepvaart in Europa. Waar mogelijk roerde hij zich echter ook in ethische zaken en trad hij in de bres voor christenen in de verdrukking, evenals voor Israël in de aangevochten positie in het Midden-Oosten.

Lees de volledige tekst van dit In memoriam in De Waarheidsvriend van donderdag 17 september 2020, of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.