Waar bent u naar op zoek?

In memoriam: prof. dr. W. Balke (1933-2021)

02-02-2021

Najaar 1988 – als student van 23 jaar maakte ik kennis met ds. en mw. Balke in de monumentale pastorie van ’s-Graveland, waar hij toentertijd predikant was, vertelt dr. W.H.Th. Moehn.

Daarnaast was hij in die tijd adviseur van de minister van onderwijs en wetenschappen, drs. Wim Deetman. Onze wegen kruisten elkaar, omdat hij op zoek was naar een student die hem zou kunnen assisteren bij de uitgave van 44 bewaard gebleven preken van Johannes Calvijn over Handelingen. Hij belde met de vraag of we daar eens over zouden kunnen praten. Ik wist niet meer van hem dan dat hij gepromoveerd was op Calvijn en de doperse radikalen.

De ontvangst was allerhartelijkst en het duurde niet lang of we bogen ons over foto’s van het handschrift. Ik heb me gewaagd aan de puzzel en er geen moment spijt van gekregen.

Lees de volledige tekst van dit in memoriam in De Waarheidsvriend van donderdag 4 februari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.