Waar bent u naar op zoek?

In zicht

Redactie
Door: Redactie
28-04-2023

In de bundel Voor eeuwig shalom van Hannah Maltha is het gedicht ‘Hij was een Jood’ opgenomen. Deze bundel verscheen in 2001 bij uitgeverij Ark Media. Dit gedicht schreef Maltha toen ze, na het aannemen van Jesjoea (= Jezus), kennismaakte met de kerk. Het is een uiting van haar teleurstelling over de ongeïnteresseerde houding ten opzichte van Israël die ze er aantrof. Op de achterflap van de bundel staat: ‘Als ik later groot ben, wil ik Joods zijn met de Here Jezus erbij.’

Hannah Maltha was twaalf jaar toen ze dit tijdens het eten tegen haar vader zei. Haar vader antwoordde: ‘Ach kind, dat kan toch niet. Dat heet christen zijn.’ Later is de dichteres – na een bewogen leven – door de God van Israël gegrepen. Zelf zegt ze hierover: ‘Ik leefde als een vlinder, net zolang tot mijn vleugels erg beschadigd raakten. Hij die niets vergeet, maakte de herinnering aan die kinderlijke uitspraak bij me wakker.

Hij begon Zijn werk in mij en zette mij ook aan het werk om met dichten en schilderen te getuigen van Zijn grootheid. Joods en gelovend in onze Joodse Messias Jeshoea. Dat kan!’

Aan de vooravond van de herdenking van 75 jaar staat Israël delen we het gedicht ‘Hij was een Jood’.

Hij was een Jood

Hij, Die droeg mijn zonden,

Die mij redde van de dood,

Die mijn pijn droeg in Zijn wonden,

zonder klacht,

Hij was een Jood.

Hij, Die wist van al mijn zonden,

Die mij tilde uit de nood,

en Die in een nieuwe morgen

stralend schijnt,

Hij was een Jood.

Hij, Die spoedig zal regeren,

Die mij licht en leven bood,

Hem, Die ieder zal vereren

als de Koning,

was een Jood.

Hem, voor Wie men zich zal buigen,

klein en groot,

Die Gods liefde kwam getuigen,

werd geboren

als een Jood.

Hij, Die alles heeft verdragen,

en ons in Zijn armen sloot,

Hij zal zeker van ons vragen

wat wij deden

met de Jood.

Redactie
Redactie