Waar bent u naar op zoek?

In zicht

Redactie
Door: Redactie
04-05-2023

Medio april kopte NOS.nl een alarmerend bericht: ‘Overheid vraagt te veel van burgers, waarschuwt SCP: “Maar 24 uur in een dag.”’ Het bericht was gebaseerd op het rapport ‘Sociale en culturele ontwikkelingen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Jaarlijks geeft het SCP in deze reeks een beeld van het sociaalmaatschappelijk leven in Nederland. Daarin lezen we onder andere het volgende:

Omdat tijd schaars is, moeten mensen in het dagelijks leven keuzes maken, bijvoorbeeld tussen werk, zorg en vrije tijd, en zoeken zij naar een eigen balans gegeven hun voorkeuren. Rollen en taken kunnen stapelen en die optelsom kan tot tijdsdruk, uitval en uitruil leiden. Vooral jongeren en werkende ouders met jonge kinderen ervaren veel tijdsdruk (…). Voor deze groepen kan ondersteuning door een partner, werkgever, school en de overheid een groot verschil maken en hen in staat stellen om op gezonde wijze meerdere ballen in de lucht te houden. Zo is het gemakkelijker voor werkenden om te zorgen als hun werk een familievriendelijke organisatie is die flexibiliteit biedt, waarbij werkenden op bepaalde piekmomenten in de privésituatie verlof kunnen en mogen nemen (…). Tegenover de groepen die veel ballen in de lucht houden en tijdsdruk ervaren, staan groepen die eenzaamheid ervaren en het gevoel hebben langs de zijlijn te staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor oudere ouderen met een klein netwerk en mensen met een bijstandsuitkering (…). Het gevoel niet mee te tellen in de samenleving, kan de sociale samenhang in de samenleving ondermijnen.

Tegen deze achtergrond is het een goede zaak om de schijnwerpers eens extra op het gezin te richten. Het komt daarom op een bijzonder goed moment dat binnenkort, van 8 tot en met 15 mei, onder leiding van GezinsPlatform.NL de eerste ‘Week van het gezin’ wordt georganiseerd. De website deweekvanhetgezin.nl vermeldt onder andere wat het doel van deze week is.

De Week van het Gezin is bedoeld om het gezin op de kaart te zetten. Dat gebeurt met name bij de politiek zodat in overheidsbeleid meer aandacht komt voor de lasten, zorgen en verantwoordelijkheden van het gezin. In het gezin start immers het leerproces van het samenleven. Daar kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige en verantwoordelijke jonge burgers die onze toekomst vormgeven.

Het gezin verdient alle steun om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Daarom moet de maatschappelijke druk op het gezin worden verlicht. Dat doet recht aan de onschatbare waarde die het gezin heeft, voor het welzijn van kinderen, van ouders en van de samenleving.

Op 9 mei wordt een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin pleiten de organisatoren onder meer voor een minister van Gezinszaken, meer opvoedondersteuning en meer financiële steun voor eenverdieners die mantelzorg verlenen.

Redactie
Redactie