Waar bent u naar op zoek?

In zicht

Redactie
Door: Redactie
01-06-2023

Op vrijdag 19 mei overleed Tim Keller, predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York. Samen met zijn vrouw, Kathy, schreef hij Psalmendagboek. Een jaar lang leven met de liederen van Jezus (uitg. Van Wijnen, Franeker, 2016). Treffend is dat het stukje voor 19 mei gaat over thuiskomen bij God om bij Hem te leven.

LEES Psalm 65:1-5. Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied. 2 U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult ontvangen wat U is beloofd. 3 U die ons bidden hoort – tot U komt de sterveling. 4 Worden onze zonden mij te zwaar, U neemt weg wat wij misdeden. 5 Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in Uw voorhoven. Wij genieten het goede van Uw huis, het heilige van Uw tempel.

GEKOZEN UIT GENADE – God hoort en vergeeft ons, ook al verdienen we dat niet (vers 2-4). En wie voor Hem kiezen, beseffen dat Hij het uiteindelijk was die voor hen koos en hen naar Zich toetrok (vers 5; Johannes 6:44; 15:16). Pas in het Nieuwe Testament zien we hoe radicaal die genade was. God haalt ons naar Zich toe, niet maar om als gasten in Zijn voorhoven te verblijven maar om er te wonen als Zijn kinderen en erfgenamen (Johannes 1:12-13). God ontvangt de hoogste lof van hen die weten dat ze door Jezus Christus, Gods ware Zoon, bij Hem thuis zijn gebracht om bij Hem te leven. Hij is gestorven om ons tot Zijn broers te maken (Hebreeën 2:10-18). Onze redding kost ons helemaal niets, maar Hem alles. Dat is ‘amazing grace’.

Gebed

Heer, omdat ik Uw genade absoluut niet verdien, behoor ik nederig te zijn; omdat Uw genade U alles gekost heeft, behoor ik heilig en liefdevol te zijn; omdat ze onvoorwaardelijk is, zou ik rust en vrede moeten ervaren. Laat toch Uw tedere, liefdevolle genade me bevrijden van al die zondige en verkeerde manieren van leven en geef me vreugde. Amen.


‘Haast bederft alles’, zegt ds. J.W. Verboom uit Apeldoorn in een uitvoerig interview met het magazine van de Reformatorische Omroep. Ds. Verboom werkte eerder dit jaar mee aan de uitzending ‘Op je plaats’, een programma waarin de Gereformeerde Bond in gesprek ging met predikanten over wat het betekent hun plek in te nemen in het ambt, in de Protestantse Kerk Nederland en in de samenleving (gereformeerdebond.nl/ nieuws/naluisteren-op-je-plaats). Ds. Verboom komt om die reden aan het woord.

Met een meewarig lachje merkt Verboom op dat de rijkdom van de Bijbelse taal en zijn eigen verwoordingen uiteindelijk tot een preek getrechterd moeten worden. ‘Mijn preken zijn doorgaans zo’n 35 minuten. Voor sommigen duurt dat toch nog te lang. Het geduld is aan het verdwijnen, we hebben geen tijd meer om naar een ander te luisteren. We zijn in een jachtige wereld terecht gekomen. De haast die ons heeft bezet, bederft alles. Dan vraag ik me weleens af: wat kan nou zo’n halfuurtje preek werkelijk voor verschil maken in een week vol van vele uren aan tv, muziek, games, films en social media? Het is zo bezien onvoorstelbaar dat de preek nog steeds werkt. Toch maar preken! Lof zij de Heilige Geest!’ Ds. Verboom

Redactie
Redactie