Waar bent u naar op zoek?

Strijden vrees en verlangen om de voorrang?

Ingehaald

Ds. D.M. van de Linde
Door: Ds. D.M. van de Linde
12-04-2022

Het schilderij ‘Petrus en Johannes op weg naar het graf op de ochtend van de verrijzenis’ van de Zwitserse kunstenaar Eugène Burnand is vol beweging. De beide afgebeelde mannen spreken, alleen al met hun houding, een duidelijke taal. Gezien hun wapperende haren en gewaden haasten ze zich voorwaarts.

Volgens hetgeen de evangelist Johannes verkondigt in Johannes 20:1-10, halen ze elkaar in. Op hun gezicht is een mengeling aan emoties te lezen: vrees, spanning, onzekerheid, verlangen en verwachting. Hun zich voortspoeden is niet zozeer actie maar reactie, antwoord. Opgeroepen is deze gang naar voren, door de boodschap van het lege graf, hun gebracht door Maria Magdalena. Ze weten niet goed wat ze daarvan moeten denken.

Johannes

De leerling in wit gehuld moet de discipel zijn ‘dien Jezus liefhad’, zoals Johannes zichzelf in zijn Evangelie aanduidt. Deze door Jezus beminde is sneller dan de in het donker gehulde Petrus op de voorgrond. Is Johannes in het wit afgebeeld, omdat van hem gezegd wordt dat hij geloofde? Maakt dat hem tot een rein mensenkind? Als een jongere is hij bovendien weergegeven, geen diepe rimpels doorgroeven zijn gelaat. Waarschijnlijk zo geschilderd vanwege zijn snelheid of omdat liefde jong maakt. In aanbidding gaat hij, verwachtingsvol en lichtvoetig de toekomst tegemoet, als ziet hij uit naar een zeer verheugende ontmoeting. Hij was de enige leerling die bij Jezus bleef tot het einde.

Petrus

Petrus is in het donker gehuld. Zijn haardos en baard beginnen grijs te worden. Diepere rimpels plooien zich in zijn voorhoofd. Wellicht is Petrus zo weergegeven vanwege zijn ouder worden en daardoor zijn wat langzamere gang. Meer waarschijnlijk is hij evenwel zo getekend vanwege zijn bezorgdheid. Hij bleef niet, kon en wilde zijn Meester niet meer volgen en gaf tot driemaal toe, zeer krachtig, te kennen niets met Jezus te hebben. Met zijn rechterhand lijkt hij aan te geven dat hij dit loodzware op zijn hart heeft. Zonde maakt oud. Vertraagt hij gaandeweg zijn tred omdat hij, vanwege zijn verleden, allerminst met verlangen uitziet naar de ontmoeting?

En toch

In wie van deze beiden herkennen we onszelf? In Johannes dan wel in Petrus of kunnen we geen keus maken. Strijden, waar we de toekomst tegemoet gaan, vrees en verlangen om de voorrang? Wanneer Jezus is opgestaan, moet Petrus Hem onder ogen komen. Op het eerste gezicht is dat een gebeuren, waaraan je niet moet denken en dat je het liefst uit de weg gaat. Vandaar het in donker gehuld zijn en die hand op zijn borst, als bij de tollenaar in de gelijkenis. Ja en toch. Wat je naliet of misdeed tegenover een beminde overledene, blijft knagen. Het is onherroepelijk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 april 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. D.M. van de Linde
Ds. D.M. van de Linde

uit Rotterdam is emeritus predikant.