Waar bent u naar op zoek?

Ingezonden

PJV
Door: PJV
01-04-2021

Tot de vele reacties die het artikel ‘Verbindende dominee’ opgeroepen heeft, hoort onderstaande bijdrage van ds. M.J.Tekelenburg. Ik lees die als een waardevolle aanvulling op de waarneming dat het erom gaat dat het Wóórd verbindt. Een té nadrukkelijk accent op de verbindende persóón van de predikant en zijn karakter zal de gemeenten geen goed doen en kan het beroepingswerk frustreren. Het verkondigen van de rijkdom van het Woord en de toepassing ervan in het (geloofs)leven van mensen, dát bindt en bouwt. We hopen dat ook deze brief van ds. Tekelenburg het gesprek in kerkenraad en gemeente over dit wezenlijke thema dienen zal.

PJV

PJV
PJV