Waar bent u naar op zoek?

Stage in de kerkelijke gemeente (2, slot, student)

Ingroeien in je roeping

Harmen van der Werf
Door: Harmen van der Werf
Ambt
27-11-2023

Om te dienen in het Koninkrijk van God is roeping nodig. Maar hoe roept Hij? Voor een theologiestudent is en blijft dat een vraag. Bij dr. A. van Brummelen las ik eens de voor mij helpende woorden ‘je roeping ingroeien’. Dat zinnetje is blijven haken, en heeft zijn waarde ook bewezen.

Welke betekenis heeft de stageperiode in de gemeente voor mij als student gehad? De rode draad die ik in mijn antwoord wil aanbrengen, is het aspect van ingroeien in je roeping. Het begint wellicht met een verlangen, of met een duidelijk moment waarop een bijbelwoord of een preek je tot in het diepst van je ziel vastgrijpt. Maar als je weg vordert, dan is het de Heere Die je door middel van de geleidelijke weg bevestigt in dat verlangen. Je groeit je roeping ín.

Als ik terugkijk op mijn stageperiode, kan ik het niet anders zien dan zo. Het heeft bijgedragen aan een helderder verstaan van de roeping tot het ambt van predikant.

Een predikant zoeken

Als student heb je zelf de vrijheid om uit te zoeken bij wie je stage wilt lopen. Ik heb bij ds. J.B. ten Hove aangeklopt. Aan de opleiding wordt weliswaar gestimuleerd om een predikant te zoeken die niet helemaal in je eigen straatje past of een gemeente met een andere ligging dan jijzelf. Zelf heb ik daarin een andere afweging gemaakt. Ik vond het vooral van belang om vanuit hervormd-gereformeerde principes een gemeente te leren leiden en weiden.

De wegen van ds. Ten Hove en de mijne hadden elkaar al eens eerder gekruist. Dat geeft vertrouwen en daarom wilde ik hem graag vragen. Toen ik hem had benaderd, bleek hij bereid. In de stagetijd leer je elkaar beter kennen en bouw je een band op. Dat komt de vruchtbaarheid van de stage ten goede.

Leidingnemen

De opdrachten die je dient uit te voeren in de gemeente, variëren behoorlijk. Er wordt in de master gemeentepredikant gewerkt met verschillende themavelden. Aan deze themavelden worden dan bijpassende stageopdrachten verbonden. Soms zijn de opdrachten erg afgebakend, soms krijg je veel vrijheid. Die vrijheid gaf ds. Ten Hove mij ook, hij drong er sterk op aan zelf de leiding te nemen.

Als predikant ben je enerzijds heel vrij, anderzijds is het niet moeilijk om geleefd te worden door het vele gemeentewerk. Daarom is het van groot belang duidelijke keuzes te maken en structuur in je ambtelijk werk aan te brengen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de momenten waarop je de zondagse erediensten voorbereidt. Dat is enerzijds persoonlijk; de een werkt nu eenmaal ’s ochtends beter dan een ander. Anderzijds heb je de roeping de erediensten als het kloppende hart van de gemeente zorgvuldig voor te bereiden. Dat vraagt om trouw die zich uit in weloverwogen keuzes. Ik heb daarin de stagetijd als een prachtige oefenplek ervaren. Een tijd waarin je jezelf beter leert kennen, maar niet minder je verantwoordelijkheden.

Leidinggeven

Niet alleen het leidingnemen, ook het leidinggeven was een belangrijk aspect van de stage. Hoe ben je aanwezig in de dynamiek van een kerkenraadsvergadering? Hoe ga je om met ethische thema’s die voor spanning zorgen in de gemeente?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Harmen van der Werf
Harmen van der Werf

uit Amersfoort is afgestudeerd en nam een beroep aan naar de hervormde gemeente te Wekerom.