Waar bent u naar op zoek?

Marianne van Wageningen reikt woorden van troost aan na seksueel misbruik

Innerlijk verwond

Ds. H.J. Donken
Door: Ds. H.J. Donken
Pastoraat
15-02-2022

In haar dagelijks leven wordt Marianne van Wageningen telkens opnieuw geconfronteerd met herbelevingen van seksueel geweld in het verleden. Ze worstelt met negatieve gedachten en schuldgevoelens en bovendien heeft ze heel veel vragen, onder anderen aan God.

Waar was Hij op dat moment? Had God dit niet kunnen voorkomen? In Verwondering. Hoe God wil troosten na seksueel geweld beschrijft de auteur, getrouwd en (pleeg)moeder van vier tieners, op een indrukwekkende en aangrijpende manier haar innerlijke gevecht. Eerlijk en kwetsbaar deelt ze haar dagelijks leven.

Pijnlijke wond

Er is niet alleen pijn en moeite. Juist omdat God door Zijn Woord haar telkens weer troost en kracht geeft, is er ook de verwondering. Ondanks dat de wond open en pijnlijk blijft. Hij is erbij en Hij gaat mee. Veelzeggend zijn in dit opzicht haar woorden: ‘De God die mij dwong in de boot te stappen terwijl Hij wist dat er een flinke tegenwind zou komen, de God met wie ik in conflict ben, die God is ook een creatieve Trooster.’ In de lay-out is dit ‘dubbele’ op treffende wijze vormgegeven: het woord Verwondering is deels cursief. Vanwege haar verwondering om Gods nabijheid en trouw geeft zij ook ruimte aan de vraag, hoe en in hoeverre er voor de dader vergeving is.

Onaantastbaar

Het boek bestaat uit 21 op zichzelf staande korte hoofdstukken met pakkende opschriften, die op de één of andere manier ook weer onderling met elkaar verbonden zijn. Voor mij vormt het hoofdstuk met als titel ‘Ontheiligd, maar ten diepste onaantastbaar’ daarbij de rode draad. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de woorden van de Heere Jezus in Mattheüs 10:28: ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, waarin God door Zijn Geest wil wonen en waarmee Hij gediend en geëerd wil worden, als een aangename geur voor Hem. ‘Niets anders is zo heilig als ons lichaam.’ Wanneer iemand zijn/haar eigen lichaam ontheiligt of als iemand anders zich met geweld daaraan vergrijpt, tast hij of zij iets aan wat God voor Zichzelf apart heeft gezet. Daarover komt God met Zijn straffend oordeel. ‘Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.’ (1 Kor.3:17)

Je lichaam kan dus van binnenuit (door jezelf) of van buitenaf (door iemand anders) ontheiligd worden. Je ziel echter – dat is je hele wezen, in wie je bent en wat je wilt; die diepste kern van je bestaan – kan alleen van binnenuit schade toegebracht worden. Dat gebeurt als wij met onze rug naar God toe leven en we ons voor Hem afsluiten. Ik denk in dit verband aan Jezus’ bekende woorden tot Petrus: ‘Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’ (Matt.16:26)

Bemoedigend

Wat van buitenaf komt, in de context van het boek: seksueel geweld, kan de diepste kern van onze ziel niet raken. Seksueel geweld probeert weliswaar je ziel kapot te maken en de satan heeft daarmee een machtig wapen in handen om ons van God te vervreemden en los te weken, maar onze ziel is onaantastbaar in God. Daar kan het kwaad van buitenaf niet bij komen, omdat die veilig in Zijn handen geborgen is. ‘Ook al voel ik mij kapot(gemaakt), de kern van mijn bestaan is onvernietigbaar’, schrijft Van Wageningen.

Deze bemoedigende boodschap die de auteur in dit hoofdstuk aan haar lezers, in het bijzonder aan haar lotgenoten, meegeeft, komt in de volgende hoofdstukken min of meer steeds terug. Want dát is haar uiteindelijke doel: de troost die zij van God ontvangen heeft, aan anderen doorgeven die evenals zij innerlijk verwond zijn. Zij gebruikt daarbij vaak treffende alledaagse beelden. Dat laatste maakt het boek bijzonder goed leesbaar en toegankelijk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 februari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H.J. Donken
Ds. H.J. Donken

is predikant van de hervormde gemeente te Wierden.