Waar bent u naar op zoek?

Integere levenswandel

ds. A. van Zetten
Door: ds. A. van Zetten
03-06-2021

Een gordel voelde wellicht niet altijd f ijn en van toegevoegde waarde, maar was op cruciale momenten levensreddend. Met zo’n gordel kon je je mantel opbinden, voorkwam je struikelen en was je bewegingsvrij in de strijd. Paulus roept op waarheid hoog te houden.

Ook in onze tijd is het geen overbodige oproep. Maar wat bedoelt Paulus? Gaat het hem om de waarheid van Gods Woord? Meerderen volgen deze uitleg. Opvallend is echter dat het lidwoordje ‘de’ hier ontbreekt. Dit lijkt ons op een wat ander spoor te zetten.

Persoonskenmerk

Het Griekse woordje dat we vertalen met waarheid, kan namelijk ook op een persoonskenmerk duiden. Dan gaat het om waarachtigheid, om betrouwbaarheid en niet zozeer om de waarheid van het Evangelie. Voor deze duiding pleit dat Paulus even hierna het zwaard van de Geest het Woord van God noemt. Er is daarom veel te zeggen om bij de waarheidsgordel te denken aan de persoonskenmerk waarachtigheid. Dit benadert woorden als betrouwbaarheid en integriteit.

Overigens verbindt Calvijn de aspecten persoonskenmerk en Gods waarheid aan elkaar door te verwijzen naar de fontein van oprechtheid (waarheid), de zuiverheid van het Evangelie. Willen we dus staande blijven in de kwade dag (Ef.6:13), dan hebben we waarachtig te zijn door te ‘bronnen’ in het Woord. Dit gaat dieper dan wat schaven aan ons persoonskenmerk waarachtigheid. Het gaat om vernieuwing van ons binnenste.

We halen even terug dat we staande moeten blijven tegen de listige verleidingen van de duivel (vs.11). Hoe doe je dat? Door waarachtig, door eerlijk, door puur te zijn, voor God en de mensen. Door eerlijk te zijn, houd je het ’t langste vol. Door waarachtig te zijn, volhard je. Je struikelt met zo’n omgord middel niet zo snel, de duivel heeft niet zomaar vat op je. Er is dus een volhardingsstrijd te strijden in waarachtigheid. Voor je het weet, ga je mee in leugen en bedrog.

Oprecht in Gods oog

Hoe blijf je volhardend staande in de fronten van deze tijd? In ieder geval door waarachtig, betrouwbaar, integer te zijn. Het is helpend wanneer je bekend staat als iemand die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Het is mooi wanneer mensen zich veilig bij je voelen, omdat je oprecht bent. Toch is dit niet genoeg. We blijven niet staande wanneer anderen ons integer vinden. Trouwens, onze gemiddelde seculiere mens heeft integriteit ook hoog in het vaandel. Dit maakt het verschil niet. Staande blijven we niet in wat anderen van ons zeggen. Laten we ons daar niet te veel afhankelijk van maken.

Bepalend is wat God van ons zegt. Jezus zei van Nathanaël: ‘Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.’ Die waarheidsgordel had Nathanaël niet van zichzelf. Van onszelf zijn we creatief met de waarheid. We zetten de waarheid naar onze hand, we houden er onze eigen waarheid op na. Denk aan Abraham, Jakob, Petrus.

Thuis als Jezus was in de Thora en de profeten, liet Hij horen wat waarheid is: een mens, eerlijk voor God. Hij ontleende dit vast aan psalmwoorden: ‘Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.’ (Ps.32) De integriteit wortelt dus in eerlijkheid voor Gods aangezicht, leven met en vanuit Hem, Die de Waarheid is. Ieder eerlijk gebed tot God is een omgording met de waarheidsgordel. Dat behoedt voor struikelen. Het zal zichtbaar worden in een waarachtige, betrouwbare, integere levenswandel.


De herbewapening van 2021

Het is goed om te overdenken of onze waarheidsgordel nog op z’n plek zit. Die kan namelijk afzakken. Een christen moet aan kritische zelfreflectie doen. Zou het kunnen dat we ongemerkt te veel zoeken naar waardering van de seculiere wereld om ons heen? Dat ook wij neutraliteit en inclusiviteit aanzien voor waarachtigheid en betrouwbaarheid? Zoeken we onze betrouwbaarheid en waarachtigheid in het volgen van Jezus, Die een exclusieve waarheid bracht door Zichzelf de Waarheid te noemen? Alleen in Hem, door Hem, met Hem blijven we overeind.

ds. A. van Zetten
ds. A. van Zetten