Waar bent u naar op zoek?

Integere levenswandel

01-06-2021

Een gordel voelde wellicht niet altijd fijn en van toegevoegde waarde, maar was op cruciale momenten levensreddend, schrijft ds. A. van Zetten. Met zo’n gordel kon je je mantel opbinden...

…voorkwam je struikelen en was je bewegingsvrij in de strijd. Paulus roept op waarheid hoog te houden.

Persoonskenmerk

Het Griekse woordje dat we vertalen met waarheid, kan namelijk ook op een persoonskenmerk duiden. Dan gaat het om waarachtigheid, om betrouwbaarheid en niet zozeer om de waarheid van het Evangelie. Voor deze duiding pleit dat Paulus even hierna het zwaard van de Geest het Woord van God noemt. Er is daarom veel te zeggen om bij de waarheidsgordel te denken aan de persoonskenmerk waarachtigheid. Dit benadert woorden als betrouwbaarheid en integriteit.

Overigens verbindt Calvijn de aspecten persoonskenmerk en Gods waarheid aan elkaar door te verwijzen naar de fontein van oprechtheid (waarheid), de zuiverheid van het Evangelie. Willen we dus staande blijven in de kwade dag (Ef.6:13), dan hebben we waarachtig te zijn door te ‘bronnen’ in het Woord. Dit gaat dieper dan wat schaven aan onze persoonskenmerk waarachtigheid. Het gaat om vernieuwing van ons binnenste.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 juni 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.