Waar bent u naar op zoek?

Israëlberaad opgericht

07-04-2022

In Ede is op donderdag 31 maart een zogenoemd Israëlberaad opgericht. Het beraad is een semikerkelijk platform waarbij stichtingen, verenigingen en kerkelijke deputaatschappen uit de gereformeerde gezindte zich kunnen aansluiten die het Joodse volk een warm hart toedragen en oog hebben voor de bijzondere positie van Israël in de geschiedenis van deze wereld en in het handelen van God.

Organisatoren van deze eerste bijeenkomst waren dr. C.P. de Boer (deputaten Kerk & Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken), ds. J.H. Bonhof (directeur van het Centrum voor Israëlstudies), ds. R. van de Kamp (commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk) en drs. P.J. Vergunst (Gereformeerde Bond).

Het doel van het beraad is jaarlijkse ontmoeting tussen en informeren van elkaar als kerken en stichtingen die zich bezighouden met Israël. Waar mogelijk zal ook worden samengewerkt. Tevens is het beraad voor de Israëlische ambassade het aanspreekpunt namens de kerken. De vorming van het beraad is een vervolg op de gezamenlijke schulderkenning van een aantal kerken in november 2020 aan de Joodse gemeenschap over de houding van de kerken in de Tweede Wereldoorlog. Daarna is er op 1 september jl. een studiemorgen geweest rond het thema ‘Antisemitisme en de kerken’.

Tijdens de startbijeenkomst waren ongeveer twintig vertegenwoordigers van deputaatschappen en Israëlorganisaties aanwezig, onder andere van de protestantse Raad voor Kerk en Israël (ds. J. Snaterse en ds. N.W. van den Houten), het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, van Stichting Shaare Zedek (H. Geluk en ds. J.C. Schuurman). Ds. Van de Kamp zal de komende jaren als voorzitter van het beraad fungeren.