Waar bent u naar op zoek?

IZB draagt Dabar over aan gemeenten

03-11-2022

Dabar, een begrip in de wereld van campingevangelisatie, krijgt een andere structuur. ‘Eigenaar’ IZB draagt dit onderdeel over aan plaatselijke kerken. De reorganisatie is ingegeven door het feit dat het aantal deelnemende campings terugloopt, evenals het aantal vrijwilligers. Lokaal draagvlak met betrokken jongeren blijkt cruciaal voor missionair werk. Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar: ‘Daarom is het van belang dat de plaatselijke, zendende gemeenten de ving en toerusting (weer) op zich nemen.’ en.’ wer- Dabar zal als uitvoerende IZB-afdeling dwijnen, Agnes van Haaften gaat zich richten ver- op de missionaire toerusting van jongvolwasar blijft de senen. Het komende (overgangs)jaar IZB op afstand betrokken bij onder meer de begeleiding van vrijwilligers. De reorganisaere camtie heeft betrekking op alle reguliere pinganimatie. Voor ‘Dabar in de stad’ wordt een aangepaste werkwijze ontwikkeld. Ook de zogeheten pop-upcampings worden uit de IZB voortgezet. Afgelopen en zomer is op van- twee plekken geëxperimenteerd met deze vorm van missionair campingwerk, bedoeld voor gezinnen met een krappe beurs. Dabar (Hebreeuws voor ‘woord en daad’) bestaat al ruim vijftig jaar. Jonge vrijwilligers zijn in teamverband één of twee weken actief op campings in Nederland. Ze verzorgen, ondersteund door een plaatselijke commissie, recreatieprogramma’s gericht op vooral kinderen en jongeren. Die komen zodoende spelenderwijs in aanraking met het Evangelie. Geloofsopbouw van deze dabaristen zelf is ook een element: door hun leven met de campinggasten te delen doen ze ervaring op als getuigen van Christus.