Waar bent u naar op zoek?

J.C. Ryle is blijvend van betekenis

01-08-2016

De geschriften van John C. Ryle worden wereldwijd gelezen, ook in Nederland. In dit artikel proberen we antwoord te geven op de vraag wat de reden is van zijn blijvende zeggingskracht schrijft dr. R.W. de Koeijer.

Ryle schreef een uitleg over de evangeliën in zeven delen (Expository Thoughts on the Gospels), waarvan die over het Johannesevangelie in het Nederlands is vertaald. Ryle publiceerde deze werken voor persoonlijke schriftstudie en de dagelijkse huisgodsdienst. Daarom maakte hij de uitleg niet langer dan twee of drie bladzijden.

Wat is kenmerkend voor de exegese van Ryle? Het is vooral een meditatieve uitleg. In enkele aandachtspunten komt de hoofdgedachte van een passage uit de evangeliën naar voren, waarna de betekenis ervan zowel op het hart van de lezers als op het geloofsleven wordt toegepast. De ene keer klinkt een waarschuwing, de andere keer een aansporing of een bemoediging.

Voorbeeld

Een voorbeeld van Ryle’s benadering vinden we in zijn verklaring van Markus 4:35-41, de geschiedenis van de storm op het meer. Ryle noemt enkele leermomenten:

1. Christus’ aanwezigheid vrijwaart Zijn discipelen niet van stormen. Zo kunnen stormen ook in het geloofsleven voorkomen.

2. Onze Heere Jezus Christus heeft als God almachtige kracht. Daarom stilt Hij de storm en het water. Zo zal Christus de Zijnen door elk gevaar leiden naar de beloofde bestemming.

3. Christus is uiterst geduldig en vol medelijden ten opzichte van Zijn discipelen. Hij bestraft hen niet scherp, maar gaat teer met hen om. ‘Laten we deze verzen verlaten met de troostvolle gedachte dat Jezus niet is veranderd. Zijn hart is nog steeds hetzelfde als toen Hij het meer overstak en de storm stilde.’

Ryle’s schriftverklaring is een goede leidraad bij het lezen van de evangeliën. Wie het Engels beheerst, kan de zeven delen gebruiken, die enkele jaren geleden in een prachtige uitgave op de markt zijn gebracht door de Schotse uitgeverij The Banner of Truth.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 29 juli 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)