Waar bent u naar op zoek?

J.H. Gunning jr. actueel voor kerk

12-11-2012

J.H. Gunning jr. is een van de vooraanstaande Nederlandse theologen van de negentiende eeuw. Zijn werken maken grote indruk op zijn tijdgenoten. Maar ook in onze tijd heeft hij nog veel te zeggen, schrijft dr. C.A. van der Sluijs.

Een representatieve selectie van zijn boeken en vele artikelen is nu bijeengebracht in een Verzameld werk, dat tot 2016 in drie delen moet uitkomen. Op 12 oktober is het eerste deel gepresenteerd bij de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Deze uitgave betreft een selectie publicaties tussen 1856 en 1878 door dr. L. Mietus, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie.

Gunning is lange tijd hervormd predikant in Den Haag. In die tijd heeft hij intensief contact met leden van de invloedrijke Réveilkring rond Groen van Prinsterer. Daarna wordt hij kerkelijk hoogleraar te Amsterdam en staatshoogleraar in Leiden.

Het gaat hier om een ‘kerkvader’ uit de negentiende eeuw, die in zijn strijd voor het herstel van de kerk terechtkomt op een eenzame post. Zijn ‘confessionalisme’ roept de ergernis van de jongere ethischen op.