Waar bent u naar op zoek?

Ja tegen de gemeente

26-03-2012

Een nieuwe lidmaat zegt niet alleen ja tegen Christus, maar ook ja tegen Zijn gemeente. Ds. C.J. Overeem over de betrokkenheid bij de gemeente.

Zolang zich geen oorlogssituatie voordoet, hoeft een Nederlandse jongen zich niet te melden of te laten keuren voor militaire dienst. De opkomstplicht is opgeschort. De dienstplicht is echter niet afgeschaft. Officieel geldt die nog steeds. Hoe is dat in de gemeente?

Juist met het oog op het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis is dat een belangrijke vraag. Want je zegt niet alleen ja tegen Christus, maar ook ja tegen Zijn gemeente. De derde belijdenisvraag sluit af met de woorden: ‘…en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?’

Deze woorden zijn niet maar een bijzaak. Het doen van belijdenis nodigt ons uit om na te denken over de vraag waar God mij een plekje zou willen geven. Welke gaven heb ik ontvangen, en hoe kan ik die het beste inzetten?