Waar bent u naar op zoek?

Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2021

26-08-2021

De uitgestelde jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV komende dinsdag, 31 augustus, gehouden in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 9.45 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.15 uur. De sluiting is rond 15.15 uur. We nodigen onze leden van hárte uit met ons samen te komen; registratie is wel nodig, bij voorkeur vooraf. Dat kan via info@ gereformeerdebond.nl of 055-5766660. Op dit moment is er nog veel ruimte om aan deze ontmoeting tussen bestuur en leden deel te nemen!

Agenda

1. Opening door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven

2. Bestuursverkiezing

a. vacature ds. P.H. van Trigt

(aftredend en niet herkiesbaar)

Het hoofdbestuur draagt in deze vacature voor ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers

b. vacature ds. J.A.W. Verhoeven

(aftredend en herkiesbaar)

c. vacature A. Zwerus

(aftredend en herkiesbaar)

3. Jaarverslagen:

a. van de secretaris

b. van de penningmeester

c. rapportage adviescommissie financieel beleid

4. Inleiding naar aanleiding van ons jaarthema ‘Maar wie volharden zal…’ door dr. R.W. de Koeijer over ‘Het oog op Jezus gericht houden. Volharding als gave en opgave.’

5. Plenaire bespreking van het referaat van ds. De Koeijer.

6. Toespraak namens het moderamen van de synode

7. Inleiding door P.J. Vergunst over ‘Van Jannetje Koelewijn tot Wilhelmus à Brakel. Ontwikkelingen aan de theologische faculteiten’.

8. Rondvraag

9. Sluiting