Waar bent u naar op zoek?

Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2021

08-07-2021

De uitgestelde jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV gehouden op dinsdag 31 augustus in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 9.45 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.15 uur. De sluiting is rond 15.15 uur. In nauw overleg met de medewerkers van de Aker zullen we ons houden aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM. We nodigen onze leden van harte uit met ons samen te komen; registratie is wel nodig, bij voorkeur vooraf. Dat kan via info@gereformeerdebond.nl of tel. 055-5766660.

Agenda

1. Opening door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven

2. Bestuursverkiezing a. vacature ds. P.H. van Trigt (aftredend en niet herkiesbaar) Het hoofdbestuur draagt in deze vacature voor ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers b. vacature ds. J.A.W. Verhoeven (aftredend en herkiesbaar) c. vacature A. Zwerus (aftredend en herkiesbaar)

3. Jaarverslagen:

a. van de secretaris

b. van de penningmeester

c. rapportage adviescommissie financieel beleid

4. Inleiding naar aanleiding van ons jaarthema ‘Maar wie volharden zal…’ door dr. R.W. de Koeijer over ‘Het oog op Jezus gericht houden. Volharding als gave en opgave’

5. Plenaire bespreking van het referaat van ds. De Koeijer

6. Toespraak namens het moderamen van de synode

7. Inleiding door P.J. Vergunst over ‘Ontwikkelingen aan de theologische faculteiten’

8. Rondvraag

9. Sluiting