Waar bent u naar op zoek?

Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2022

12-05-2022

De jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV gehouden op donderdag 19 mei a.s. in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 9.45 uur. Ontvangst vanaf 9.15 uur. De sluiting is rond 15.15 uur. We nodigen onze leden van harte uit met ons samen te komen.

Agenda

1. Opening door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven

2. Bestuursverkiezing

a. vacature ds. H. Liefting (treedt tussentijds terug)

Het hoofdbestuur draagt in deze vacature voor ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk

b. vacature ds. A.J. Mensink (tussentijds teruggetreden)

Het hoofdbestuur draagt in deze vacature voor ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

c. vacature ds. J. Muller (aftredend en herkiesbaar)

d. vacature ds. J.C. Schuurman (aftredend en herkiesbaar)

3. Jaarverslagen:

a. van de secretaris

b. van de penningmeester

c. rapportage adviescommissie financieel beleid

4. Inleiding naar aanleiding van ons jaarthema ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’ door ds. J.C. Schuurman over ‘Herderlijke zorg voor allen’

5. Plenaire bespreking van het referaat van ds. Schuurman

6. Toespraak namens het moderamen van de synode, door ds. M.C. Batenburg

7. Inleiding door P.J. Vergunst over ‘Als atheïsme en materialisme ons regeren. Over onze roeping naar de overheid’

8. Rondvraag

9. Sluiting