Waar bent u naar op zoek?

Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2023

20-04-2023

De jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV gehouden op dinsdag 23 mei a.s. in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 9.45 uur. Ontvangst vanaf 9.15 uur. De sluiting is rond 15.15 uur. We nodigen onze leden van harte uit met ons samen te komen.

Agenda

1. Opening door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven

2. Jaarverslagen:

a. van de secretaris

b. van de penningmeester

c. rapportage adviescommissie financieel beleid

3. Wijziging statuten Gereformeerde Bond

4. Inleiding naar aanleiding van ons jaarthema ‘Zie, Hij komt’ door dr. P. Veerman. Vanuit bredere bijbelse lijnen zal hij onder meer nadruk laten vallen op het bijbelboek Openbaring.

Rond 12.30 uur is er voor bezoekers van de jaarvergadering een broodmaaltijd. Om 13.30 uur hopen we de vergadering voort te zetten.

5. Plenaire bespreking van het referaat van dr. Veerman.

6. Toespraak namens het moderamen van de synode

7. Inleiding door de Messiasbelijdende Asaf Pelled, een Joodse evangelist tussen kerk en synagoge.

8. Rondvraag

9. Sluiting