Waar bent u naar op zoek?

‘Japanse cultuur ontoegankelijker dan gedacht’

24-02-2014

God doet grote dingen. In Japan bij voorbeeld. Geert en Eline de Boo, vorig jaar teruggekeerd uit Tokio, vertellen over hun (naar ze dachten) ‘mission impossible'. ‘Ons geloof bleek te klein te zijn geweest'. Over kerkplanting in Japan.

Geert en Eline werden op 6 juli 2003 vanuit Leiden voor de GZB uitgezonden naar Japan. ‘Wij zijn uitgezonden als gemeentestichters in Tokio, waar 35 miljoen mensen wonen, een kwart van de Japanse bevolking. Slechts 0,2 procent van de Japanners gaat regelmatig naar een bijbelgetrouwe kerk. In de voorsteden van Tokio zijn kerkjes met vijf tot twintig leden; de gemiddelde leeftijd ligt boven de 70 jaar. Onder onze ‘soortgenoten’, de twintigers en dertigers die in het politieke en financiële hart van Japan werken, ligt het percentage kerkgangers veel lager. Deze hardwerkende jongeren zijn de toekomstige leiders van dit land – een strategische doelgroep om met het Evangelie te bereiken!’

Wat waren jullie verwachtingen?

‘We wisten dat het volgens menselijke maatstaven een ‘mission impossible’ was, maar lieten ons niet ontmoedigen. Bij God is alles mogelijk, juist waar het gaat om die rijke jongelingen. (Mark. 10:27) Hij die ons roept, zal het ook doen. (1 Thess. 5:24) Aan die twee bijbelse beloften klampten we ons vast. De taal was nog moeilijker en de extreme cultuur nog ontoegankelijker dan gedacht. Maar God hielp ons vanaf de eerste dag.

Ons geloof bleek te klein te zijn geweest… God heeft grote dingen gedaan en het was een enorm voorrecht om daarbij ingeschakeld te worden. We zetten in een klein bestaand kerkje evangelisatiewerk onder jonge professionals op. Binnen twee jaar zagen we de groep groeien tot dertig christenen en zoekers!