Waar bent u naar op zoek?

Hoe werkt God in de gemeente? (5, slot, onderlinge verbondenheid)

Je steentje bijdragen

Ds. W.J. Westland
Door: Ds. W.J. Westland
Kerkelijke gemeente
11-11-2021

Het beeld van het lichaam, dat Paulus gebruikt, maakt duidelijk dat gemeenteleden onderling verbonden zijn. Samen vormen ze het ene lichaam van Christus. Waarom is die verbinding zo wezenlijk en wat betekent dat concreet?

In het Oude Testament lezen we dat God Zich verbindt aan Israël door Zijn verbond te sluiten. Dit verbond verbindt het volk aan elkaar, het geeft zegen en vraagt commitment. Het verbond wordt bekrachtigd in de komst van Christus. In het kruis is verzoening voor Jood en heiden (Ef.2:16). De verbondenheid aan God door het geloof in Jezus Christus creëert gemeenschap.

Een lichaam

Het is daarbij opvallend dat er in het Nieuwe Testament op verschillende niveaus over de gemeente gesproken wordt. Principieel kan een plaatselijke gemeente geen Einzelgänger zijn, maar is ze verbonden met gemeenten in allerlei tijden en plaatsen. Daarnaast wordt de plaatselijke gemeente omschreven als de gemeente Gods.

Meer dan eens gebruikt Paulus voor de gemeente het beeld van het lichaam. Met dat beeld maakt Paulus duidelijk dat Christus het Hoofd is van Zijn gemeente. Hij heeft het voor het zeggen in de gemeente, stuurt haar aan, draagt en beschermt en doet delen in Zijn schatten en gaven. Daarbij neemt het Woord een centrale plaats in. Waar het Woord opengaat, daar creëert de Geest gemeenschap met Christus. Het beeld van het lichaam maakt eveneens duidelijk dat de gemeenteleden onderling verbonden zijn en samen het ene lichaam van Christus vormen. Die verschillende leden met hun gaven kunnen niet gemist worden. ‘Het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig.’ (1 Kor.12:21) Het ene lid is niet meer of minder dan het andere. De leden dienen voor elkaar te zorgen. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden en als één lid eer krijgt, verblijden alle leden zich.’ (1 Kor.12:26) Zo bezien is de verbinding met de Heere en met elkaar een geschenk en een opdracht (Rom.12:9-21).

Broederliefde in de kerkenraad

Wat is het mooi als een kerkenraad een voorbeeld is voor de gemeente als het gaat om de onderlinge verbondenheid. Een kerkenraad die niet functioneert als een team dat een bedrijf runt, maar als een gemeenschap die de gemeente voorgaat in broederliefde. Binnen zo’n kerkenraad wordt er gesproken over de verkondiging, rondom de diensten en op een kerkenraadsvergadering.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 november 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. W.J. Westland
Ds. W.J. Westland

is predikant van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.