Waar bent u naar op zoek?

Je veilig geloven

ds. A. van Zetten
Door: ds. A. van Zetten
24-06-2021

De strijd brandt los. Nu komt het erop aan. Ook en juist als de brandende pijlen je om de oren vliegen: pak je schild. Pak het, zoals ze dat vroeger deden, met een vochtige dierenhuid erop. De vurige pijlen worden dan niet alleen afgeketst, maar ook uitgeblust.

Vurige pijlen vliegen de soldaat letterlijk om de oren. ‘Neem bovenal’, zegt Paulus dan, ‘het schild van het geloof op.’ Volharding in de strijd is voor alles: geloven. Vrees niet, geloof alleen! ‘Ik zal, vol heldenmoed, daar mij Zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen!’

Veilig

Iedere strateeg weet het: zo gauw de soldaten er zelf niet meer in geloven, de moraal is gebroken, is de strijd verloren. Dit ‘bovenal-schild’ is zo cruciaal. En let wel, het gaat hier niet zozeer om in íets geloven, maar vooral om in Iemand geloven. Geloven is vertrouwen. Juist op het moment dat alle vertrouwen wankelt – want de vurige pijlen moeten je maar om de oren vliegen – juist dan komt het erop aan je vast te klampen aan het Woord, ja aan de Gód van het Woord. Dan ben je veilig, als achter een schild.

Schuilen

De strijd brandt los. Wat komt er veel op tegen Gods Woord. Wat vliegen de vurige pijlen ons soms om de oren. We hoeven niet bevreemd te zijn. Christus heeft het ons gezegd: ‘Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.’ We hoeven ook niet bevreesd te zijn. Ons wordt een schild aangereikt. Een soldaat blijft niet overeind zonder zo’n schild. Paulus ontleent dit beeld aan het Oude Testament. Denk alleen maar aan de psalmen. Ook in de tijd van de psalmendichters was er een geestelijke strijd gaande. David bad: ‘U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.’ (Ps.3:4) Het Griekse woord voor schild maakt duidelijk dat het om een groot schild gaat. Een volwassen man kon er helemaal achter schuilen. Bij God ben je veilig.

Niet terugschieten

Opvallend genoeg krijgen we wel een schild tegen brandende pijlen aangereikt, maar horen brandende pijlen zelf niet tot de aangereikte wapenrusting. We schieten niet terug. In navolging van onze Heiland, Die ons leerde van de ene en de andere wang, Die zwaarden terug liet steken in de schede en afgeslagen oren genas.

Je veilig geloven is meer dan ooit nodig, naarmate de geestelijke strijd zich toespitst en de aanvallen verhevigen. Mozes was zo iemand die in de geestelijke strijd dit wapen hanteerde: Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. (Hebr.11:27) Hij volhardde in geloof en liet zich dit niet ontnemen.


De herbewapening van 2021

Meer dan ooit stelt de duivel alles in het werk om ons dit schild afhandig te maken.

Er is een wetenschappelijke poging gaande om ons ons geloofsschild te ontnemen: theorieën moeten bewijzen dat ons geloof in God en Zijn Woord een illusie is.

Er is een maatschappelijke poging gaande om ons ons geloofsschild te benemen: bijbelse gedachten over liefde, trouw en seksualiteit zijn zo achterhaald dat ze hooguit nog achter de voordeur passen.

Er is een hedonistisch poging gaande om ons ons geloofsschild te af te nemen: waarom zou je in 2021 nog geloven, want we hebben alles wat ons hartje begeert? We redden het zonder God prima.

Trek aan de hele wapenrusting. Hou je schild stevig vast! Zonder dat ben je ten dode opgeschreven. Vrees niet, geloof alleen!

ds. A. van Zetten
ds. A. van Zetten