Waar bent u naar op zoek?

Jezus’ tweede komst zal tot zegen zijn van Zijn gemeente

12-05-2020

Op de dag van Jezus’ hemelvaart werd gezegd: Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Hoe zal dat eraan toegaan en wat betekent dit voor ons? schrijft ds. A.L. van Zwet.

Allereerst en bovenal gaat het om ‘deze Jezus’. Dezelfde Die heenging, komt terug. We verwachten geen andere Jezus dan Degene Die van ons opgenomen is naar de hemel. Zoals Hij is er maar Eén. Hij is met niemand te vergelijken en voor niemand anders in te ruilen. Wie dat toch doet, zal bij Zijn wederkomst tot de ontdekking komen dat hij zich heeft vergist. 

Zegenend

Deze Jezus is Degene Die als de Zoon van God Zijn Vader de eer heeft gegeven en zo alles heeft volbracht. Hij heeft God liefgehad boven alles en de naaste als Zichzelf, tot het einde. Daarom werd Hij door Zijn Vader opgewekt uit de doden en opgenomen in de hemel. Een kleine kring discipelen zag Hem naar de hemel gaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 mei 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.