Waar bent u naar op zoek?

Jezus in dogmatieken

26-11-2012

In de Bijbel valt te ontdekken wie Jezus is. Maar dogmatici die de Schriften onderzoeken, komen tot heel verschillende visies wat betreft de identiteit van Jezus. Enkele citaten brengen de verschillen aan het licht, schrijft ds. H. Roseboom.

Dr. Van den Brink en dr. Van der Kooi omschrijven – of mag ik ook zeggen belijden? – aan het begin van de hoofdstukken 10 en 11 van hun Christelijke dogmatiek de betekenis van Jezus in een korte definitie: ‘In Jezus Christus spreekt en handelt God tot onze redding. Hij stelt in Jezus als de Zoon zijn levenschenkende nabijheid en vergevende liefde definitief en onomkeerbaar tegenwoordig.’

Als bronnen om de identiteit van Hem op het spoor te komen, noemen ze drie mogelijkheden: de Bijbel, de traditie en hedendaagse ervaringen. In het verleden genomen beslissingen en discussies daaromtrent moeten we goed overwegen, maar we moeten ook zelf de Schriften lezen en proberen te ontdekken hoe Jezus in de Bijbel beschreven wordt. Uit onderstaande citaten blijkt hoe verschillend de uitkomst van dergelijk Schriftonderzoek is.

Een behoorlijk recente dogmatiek is die van dr. H. Berkhof, Christelijk geloof (1973). Hij heeft uiteraard ook de beslissingen van de zeven concilies terdege overwogen. Onder andere die van Nicea (325), waar beleden werd dat Jezus de Zoon van God is, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader.