Waar bent u naar op zoek?

Jezus is nú in doodsstrijd

02-04-2013

‘Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen', zegt dichter E.L. Smelik in één van zijn liederen. Hier heeft hij bijna letterlijk een uitspraak van Blaise Pascal overgenomen, signaleert ds. M. van Leeuwen.

Genoemde regel is te vinden in het vijfde couplet van lied 180 in het Liedboek voor de kerken. Het heeft dezelfde wijs als ‘Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten’ en handelt over de worsteling van Jezus in Gethsémané. Het vijfde couplet valt niet bijzonder op tussen de andere zes coupletten, maar is dus bijna letterlijk een uitspraak van Pascal.

Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,

Tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,

Zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.

Wat zou hen wekken?

We kunnen vandaag op verschillende manieren op de nalatenschap van Pascal stuiten. Zo kom je in de natuurkunde de berekening van de vloeistofdruk tegen, uitgedrukt in Pascal (Pa). Hij ontwikkelde als een van de eersten een mechanische rekenmachine die kon optellen en aftrekken, om het werk van zijn vader te verlichten. Op het gebied van wis- en natuurkunde was hij geniaal.