Waar bent u naar op zoek?

Jezus’ macht overwint in Nepal de demonen

11-03-2013

In enige uren luisteren krijg ik geen volledig beeld van de 28 jaar die Reiny de Wit al in Nepal werkt. Maar ik hoor genoeg om te blijven denken aan 2 Korinthe 12: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht', schrijft Piet Vergunst.

Reiny de Wit (59) hoort tot de vrouwen die op zo’n wijze gehoor gaven aan hun roeping in Gods zending te dienen dat ze zich één weten met het volk dat ze dienen. Ze houdt van het volk dat ze dient, ze bidt voor de mensen die ze liefheeft. Als ik nog maar enkele uren in de hoofdstad Kathmandu ben – onder de indruk van het toeterende verkeer met zijn smerige uitlaatgassen, van de talloze tempels die de hindoegoden moeten behagen, van stof en straathonden en al die mensen – ontmoet ik Reiny. Alleen al haar aanwezigheid als discipel van Jezus in deze context doet me geloven in Gods kracht ín onze zwakheid. Een vrouw in het land dat gestempeld is door hindoeïsme en boeddhisme. Haar levensverhaal en haar persoon versterken echter de herinnering aan de belijdenis van Paulus aan genade genoeg te hebben.

De wortels van Reiny liggen in de oud gereformeerde gemeente van Doetinchem, die in 1981 als geheel overging naar de Gereformeerde Gemeenten. ‘Het was een sociaal bewogen gemeente, waarin ik veel geleerd heb. Als je leven zo verloopt als het mijne, bouw je op het verleden, op wat je vroeger leerde. Als kind al fantaseerde ik over hoe het zou zijn om zendeling te zijn. Het leek me avontuurlijk.

In de gemeente van Doetinchem gingen alleen oudere mensen aan het avondmaal. Maar door het lezen van Rondom de enge poort van Spurgeon kwamen er drie andere jongeren en ik tot een levend geloof. Ik wilde daarna fulltime de Heere dienen. Hij riep me tot de zendingsdienst met woorden uit Jesaja 58: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt? Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.”