Waar bent u naar op zoek?

Jezus’ werk gaat door

26-05-2014

Als kind dacht ik wel eens: was de Heere Jezus nog maar op aarde. Dan vloog ik naar Hem toe en kon ik Zijn wonderen met eigen ogen zien, het brood uit Zijn hand ontvangen en Zijn littekens aanraken, schrijft ds. A.L. Molenaar.

Maar Hij is niet hier, Hij is naar de hemel opgevaren. Als kind vond ik Hemelvaart dan ook geen echt feest. Hoe kan je nu blij zijn als Jezus niet meer op aarde is? Hemelvaart was in mijn kinderogen niet echt een feest, want afscheid nemen is niet leuk en afscheid nemen doet pijn.

Het is jaren later wanneer ik in de ogen van verslagen ouders kijk. Ze staren mij niet begrijpend aan. Ze zijn overstelpt door verdriet en bijna ontroostbaar. Afscheid nemen van hun kleine jongen. Waarom zo jong, waarom nu, waarom? Afscheid nemen doet pijn.

Dat is ook de eerste reactie van de discipelen op de hemelvaart van de Heere Jezus. Starend turen ze naar de hemel, enigszins verdwaasd kijken ze rond, wat is hun overkomen? Ze hadden met heel andere verwachtingen hun netten in de steek gelaten. En toen zij met Jezus voor het laatst de Olijfberg opgingen, leefden ze nog steeds in die verwachting. Zou nu dan Gods Koninkrijk aanbreken?
Begrijpelijk dat ze met open mond naar de hemel staan te kijken, verdwaasd, terneergeslagen en vol onbegrip. Er moet zelfs een engel aan te pas komen om de discipelen terug te roepen tot de werkelijkheid. Zo keren ze terug naar Jeruzalem, naar de bovenzaal, waar zij eendrachtig volharden in gebed.

Wanneer de discipelen door de woorden van de engel terugkeren in de werkelijkheid, gebeurt er iets opmerkelijks. We lezen in Lukas 24:52 dat de discipelen terugkeerden met grote blijdschap. Van onbegrip naar blijdschap, van afscheid naar vreugde. Maar hoe is dat mogelijk, na zo’n rigoureus afscheid? De discipelen hadden door de woorden van de engel iets ontdekt. Het afscheid van hun Heiland was niet voor altijd, Zijn werk gaat door.
Hemelvaart zou je kunnen vergelijken met een verhaal dat je leest in een weekblad en aan het einde staat: ‘Wordt vervolgd.’ Hemelvaart betekent: Wordt vervolgd. Het houd niet op met Zijn intocht in de hemel. Wanneer Jezus de hemel intrekt als overwinnaar van de strijd, dan gaat Zijn werk door.