Waar bent u naar op zoek?

Johannes de Doper zag Jezus omfloerst

16-12-2015

In Johannes de Doper komt de oudtestamentische profetie nog eenmaal tot grote hoogte. Zo hoog, dat Jezus van hem zegt: ‘Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper., schrijft ds. A. van Lingen.

Niemand van de profeten is met Jezus geweest. Zijn profetische roeping is uniek. Hij getuigt van Jezus op een manier die Jesaja in de schaduw stelt.

Dat terwijl Jesaja’s kennis van de Knecht des HEEREN groot is geweest. Als wij zijn liederen van de Knecht des HEEREN lezen, achten wij hem bijna ooggetuige. Toch zag hij de Messias slechts van verre. Hij sprak over Christus in beelden van zijn eigen profetische arbeid. De vriendelijke stem op de straten (Jes.42), de lichtende verkondiging ook voor de volken (Jes.49), zijn profetische woord voor de vermoeide en zijn gehoorzaamheid aan God in het lijden (Jes.50), de zich voor het volk opofferende profeet (Jes.53). Johannes zou het als de tweede met Jezus ondergaan.

Johannes de Doper is een opvallende figuur geweest. De gasten tijdens zijn besnijdenis vermoedden dat al. Zij zeiden tegen elkaar: ‘Wat zal er toch van dit kind worden?’ Misschien leefden er tijdens Johannes’ prediking nog wel enkelen die bij zijn besnijdenis aanwezig waren geweest. Toen zullen ze ongetwijfeld gedacht hebben: dit is er dus van hem geworden. Altijd al wel gedacht dat hij een profeet zou zijn.

Maar wat een profeet. Hij laat de harten trillen en brengt vrome Joden uit hun evenwicht. Hij spreekt over het Koninkrijk der hemelen, dat niet vanzelfsprekend voor Joden openstaat. Hij gaat inderdaad in de kracht van Elia en kondigt het oordeel aan voor wie zich niet bekeert. De Sterkere dan hij, Die na hem komt zal dat uitvoeren (Matt.3). Maar dat gaat anders dan hij denkt. En zijn eigen taak zit er nog niet op, al lijkt dat zo wanneer hij in de gevangenis terechtkomt.

Jezus is zo anders dan hij, lijkt het. Hij spreekt weliswaar ook ingrijpende woorden en ze stemmen geheel overeen met de korte samenvatting: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’

Maar zo erg als bij Johannes dondert het (aanvankelijk) toch niet. Jezus geneest, geeft eten, geeft praktisch onderwijs, stilt stormen in plaats dat Hij ze maakt, Hij discussieert met de Schriftgeleerden, maar hanteert geen bijl. Hij is barmhartig over hen die er in hun leven een ‘rommeltje’ van gemaakt hebben.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 18 december 2015.