Waar bent u naar op zoek?

Jong, stedelijk, protestants

07-02-2012

Zondagochtend. Wie zitten er in de banken? Natuurlijk een aantal senioren. Gelukkig ook aardig wat kinderen. Maar het grootste deel bestaat uit twintigers en dertigers. Ds. A.N. van der Wind over jonge stedelijke protestanten.

Waar vind je deze gemeente? Het verrassende antwoord: in de grote stad. Anno 2012 zijn er vijf hervormde of protestantse wijkgemeenten die het geschetste beeld laten zien. Ze zijn te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Van de volwassen kerkgangers is ten minste de helft tussen de 20 en 35 jaar oud. Deze situatie is in kaart gebracht door ds. N. de Jong, missionair predikant van de Rotterdamse gemeente De Samaritaan.

Van de IZB ontvingen de kerkenraden een kleurrijk magazine met de titel YUP. In dit geval is YUP de afkorting van Young Urban Protestants, wat in het Nederlands betekent: jonge stedelijke protestanten. Dit blad beschrijft de vijf stadsgemeentes die voor 50 tot 70 procent bestaan uit jongvolwassenen. Hoe krijgen zij zoveel jonge mensen in de kerk?  De plaatselijke predikanten komen aan het woord. Daarnaast doen tien leden tussen de 20 en 35 jaar ieder hun persoonlijk verhaal. De bijzondere leeftijdsopbouw hangt onmiskenbaar samen met de ontwikkelingen in studentensteden. Maar ds. De Jong is er stellig van overtuigd dat met de gevonden lessen allerlei kerken hun voordeel kunnen doen, ook die op het platteland.