Waar bent u naar op zoek?

Jongemannendagen

04-02-2013

Themadagen met reformatorische ‘body' voor jonge mannen. Dat was 12,5 jaar geleden het idee. De gedachte krijgt vandaag steeds nadrukkelijker vorm. Ds. J.H. Lammers en ds. L.A. den Butter over motieven en toekomstplannen.

Mannendagen zijn in ons seculiere land een must geworden. ‘Saamhorigheid is geen overbodige luxe. Om niet op onszelf te worden teruggeworpen, is het belangrijk elkaar te ontmoeten’, vindt ds. Lammers uit Ridderkerk. Als lid van het hoofdbestuur van de hervormde mannenbond is hij nauw betrokken bij de organisatie van de themadagen voor jonge mannen.

Altijd alleen staan als christen tussen niet-gelovige collega’s kan eenzaam maken. ‘Ontmoeting kan een stuk herkenning geven en onderlinge verbondenheid versterken’, meent ds. Lammers. ‘Het is ook goed om je samen te bezinnen op de vraag hoe we als christen in een seculiere samenleving leven.’

De hervormde mannenbond organiseert de mannendagen sinds het begin samen met christelijke gereformeerde broeders. ‘Er is herkenning in het geestelijke leven,’ verklaart ds. Den Butter uit Culemborg, die als christelijk gereformeerd predikant bij de mannendagen is betrokken. ‘We ervaren op hetzelfde Fundament te mogen staan.’ Ds. Lammers: ‘Niet voor niets is de naam ‘gereformeerde gezindte’ in gebruik: we hebben dezelfde gezindheid, ook al zijn we lid in verschillende kerken.’