Waar bent u naar op zoek?

Jongeren en bijbellezen

24-10-2017

We beseffen niet half hoe belangrijk de Reformatie is geweest voor onze omgang met de Bijbel. Door de Reformatie kunnen én mogen we zelf in de Bijbel lezen en daarin God ontmoeten, stelt Herman van Wijngaarden.

Geestelijk inzicht is niet voorbehouden aan de kerkelijke leiders, maar iets wat God aan elke gelovige wil geven.

Maar functioneert het ook zo? Voor een groot deel gelukkig wel. Protestanten lezen beduidend meer in de Bijbel dan rooms-katholieken. Van de HGJB-jongeren geeft ongeveer 65 procent aan dat ze minimaal een paar keer in de week voor zichzelf in de Bijbel lezen. Wat ondertussen betekent dat ongeveer 35 procent het zelden of nooit doet – toch ook een grote groep. Opvallend is verder dat bijna zestig procent van de HGJB-jongeren aangeeft niet tevreden te zijn met de manier waarop ze nu bijbellezen. Ze zouden graag ‘meer geraakt willen worden’ en ‘nieuwe dingen voor zichzelf ontdekken’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 oktober 2017.