Waar bent u naar op zoek?

Jongeren ontvangen graag toerusting voor het invullen van stille tijd

26-01-2021

‘De laatste jaren zie ik dat de vertrouwdheid met de Bijbel onder catechisanten, inclusief belijdeniscatechisanten, in ras tempo afneemt,' citeert Herman van Wijngaarden een predikant die onlangs naar de redactie van De Waarheidsvriend mailde.

‘Zo sterk, dat ik me wel eens afvraag hoe verantwoord het nog is om belijdeniscatechisanten te laten beloven dat ze trouw de Schrift zullen lezen. De Bijbel is eigenlijk een gesloten boek voor hen’, mailde een predikant onlangs naar de redactie van dit blad. Je kunt het gerust een alarmerend signaal noemen. Bij de HGJB herkennen we dit. Dergelijke geluiden bereiken ook óns.

In cijfers kan dit geïllustreerd worden met het recente onderzoek Geloof en missie in het leven van jongeren (2020), waarvoor 1500 jongeren uit de doelgroep van GZB, HGJB en IZB een enquête hebben ingevuld. Behalve naar hun betrokkenheid bij missionair werk werd daarin ook gevraagd naar hun ‘religieuze verbondenheid’ in het algemeen. Hoewel 87 procent zegt dat het geloof belangrijk voor hen is, geeft maar 48 procent aan dat ze ‘meestal’ of ‘bijna altijd’ persoonlijk in de Bijbel lezen. 22 procent zegt het ‘nooit’ of ‘zelden’ te doen. Dan hebben we het dus over jongeren die twee keer per zondag in de kerk zitten en die we bij de HGJB ‘hoog gemotiveerd’ noemen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 januari 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.