Waar bent u naar op zoek?

column

Jongvolwassen

30-06-2015

‘Dat is onze kerkkampervaring.’ Ik zeg het met een knipoog tegen de groep jongeren bij wie ik aan het tafeltje zit.

Op een na zijn ze allemaal wel eens mee geweest op kerkkamp. Nu denken we op een themavond samen na over belijdenis doen. Het gesprek vlot aardig en we bereiken een zekere vorm van diepgang.

In onze gemeente zijn relatief veel jongeren die na het bereiken van de volwassen leeftijd geen catechisatie meer volgen en ook geen belijdenis afleggen. De catechesecommissie besloot dit niet met lede ogen aan te zien, maar eens te vragen aan de jongeren waar ze blijven. Elke wijkouderling nodigde de jongvolwassenen in zijn wijk persoonlijk uit voor een avond over belijdenis doen en catechese na je achttiende.

Op de avond zelf denken we na een korte inleiding in groepjes na over belijdenis doen. Bij het bestuderen van de belijdenisvragen, blijken de jongeren in de praktijk al lang over veel zaken na te denken. Christus belijden voor de mensen is best moeilijk in een bedrijf waar geen andere christenen werken. En hoe zit het nou eigenlijk? Als je belijdenis doet, moet of mag je dan ook aan het heilig avondmaal? ‘Eigenlijk weet ik niet zo veel van die dingen’, bekent een jongen vrijmoedig. ‘Misschien moet ik me er toch eens in verdiepen.’

Aan het einde van de avond mogen de jongeren tips en tops geven aan de kerkenraad. De jongeren die op de avond afkwamen, waardeerden de persoonlijke aandacht voor hun leeftijdsgroep erg. ‘Dit soort avonden moeten jullie vaker organiseren. En het is goed dat we er nu over na moeten denken.’ Duidelijk komt naar voren dat de inspanningen die in het jeugdwerk zijn verricht (en de altijd daarbij behorende goede catering door de diaconie) worden gewaardeerd.

Het gaat in de kerk niet om schaatsen, kanoën, kampeerboerderijen en ballen gehakt. Op een avond als deze blijkt wel dat door dergelijke activiteiten een relatie met jongeren opgebouwd kan worden. Omdat ik de jongens op de belijdenisavond al jaren kende van kerkkamp, konden we het meteen over de inhoud hebben. Investeren in jeugdwerk maakt praten over wezenlijke zaken een stuk gemakkelijker.

Arjan Baarssen