Waar bent u naar op zoek?

Joodse bijbeluitleg biedt nieuwe gezichtspunten

07-10-2019

De Joodse bijbeluitleg vormt de neerslag van eeuwenlange studie en neemt in het huidige religieuze leven een centrale rol in. Wat kan zij betekenen voor christenen? vraagt dr. B.T. Wallet.

Hoe kan de studie van Joodse bijbelcommentaren christenen helpen in het beter begrijpen van de Heilige Schrift?

Helemaal vrijblijvend is het niet, deze vraag. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland formuleert het in het eerste artikel al gelijk heel nadrukkelijk als het gaat over haar eigen identiteit: ‘Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.’ De Schrift is enerzijds wat kerk en synagoge verbindt, anderzijds ook precies het punt waarover het onderlinge gesprek gaat: hoe moeten wij de Schrift lezen?

Wie daarbij de Joodse gesprekspartner serieus wil nemen, kan niet om de Joodse bijbeluitleg heen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 oktober 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.