Waar bent u naar op zoek?

Kajafas weet uitkomst vooraf

02-04-2012

Hogepriester Kajafas arresteert Jezus, verhoort Hem en levert Hem aan Pilatus over, met het doel om Hem ter dood te laten veroordelen. Wat drijft Kajafas? Ds. D.M. Heikoop over de vraag waarom hij wil Jezus doden.

Dat Jezus ter dood moest worden veroordeeld, staat voor Kajafas voor het proces al vast. In een samenkomst in zijn huis hebben de leiders van het volk hiertoe besloten (Mat.26:3v). Waarom willen zij Jezus uit de weg ruimen? Twee motieven lijken centraal te staan: Jezus’ kritiek op de tempeldienst en het politieke gevaar dat Zijn optreden meebrengt.

Kritiek op de tempeldienst ligt in Jeruzalem uiterst gevoelig. Al vanaf Jeremia (26:1-19) wordt een aanklacht tegen de tempel gezien als een overtreding waarop doodstraf staat. Ten behoeve van de tempeldienst vinden ook allerlei commerciële activiteiten plaats. Geldwisselaars bieden de munten aan waarmee de tempelbelasting kan worden voldaan en handelaars bieden dieren aan die geofferd kunnen worden. De aristocratische priesterfamilies, waaronder de hogepriester en andere leden van het Sanhedrin, verdienen hier goed aan.