Waar bent u naar op zoek?

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Kantoor gaat verhuizen

A. Zwerus
Door: A. Zwerus
Jaarvergadering 2024
03-06-2024

De 118e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond werd gehouden op donderdag 23 mei in de Aker te Putten. Een verslag van het bestuur.

De vergadering wordt geopend door voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven, die de leden, vertegenwoordigers van zusterbonden, en andere genodigden welkom heet. Hij verzoekt de aanwezigen om het eerste en vierde couplet van Psalm 147 te zingen. Daarna gaat hij voor in gebed. Aansluitend leest hij Genesis 1:1-5, de eerste verzen van de Bijbel waarin het begin van Gods schepping wordt beschreven. In zijn openingswoord spreekt de voorzitter over het thema ‘Theologie van de schepping’. Het volledige openingswoord van de voorzitter is in dit nummer van De Waarheidsvriend te lezen (p.4-7).

Bestuursverkiezing

Dit jaar zijn er drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar: dr. R.W. de Koeijer, ds. P. Nobel en ds. W.J. Westland. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Daarmee zijn de genoemde bestuursleden herkozen. Allen aanvaarden de herverkiezing. Het hoofdbestuur blijft daarmee voltallig.

Jaarverslag

Aansluitend geeft secretaris A. Zwerus een toelichting op het jaarverslag 2023-2024 en op actuele ontwikkelingen. Hij spreekt zijn dank uit aan het personeel, in het bijzonder aan voorlichter J. Peters, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en zijn functie eind mei neerlegt. Verder stopt dhr. P.J. Vergunst in het najaar als hoofdredacteur. Hij wordt opgevolgd door dr. H. Dijkgraaf uit Rijssen. Zwerus meldt verder dat de Gereformeerde Bond vanwege krappe behuizing voornemens is te verhuizen naar een kantoorpand in Voorthuizen, spreekt over de mogelijke benoeming van een studiesecretaris, en benoemt de aanvaarding van de nota ‘De weg van het ambt, een stap voorwaarts’ door de Protestantse Kerk. Dit vraagt om een volwaardige erkenning als ambtsdrager van de hbo-pastor.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

A. Zwerus
A. Zwerus

uit Emst is secretaris van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.