Waar bent u naar op zoek?

Kapelgemeente Drachten wordt zelfstandige gemeente

17-02-2022

De hervormde Kapelgemeente is vanaf begin februari een zelfstandige hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk, buiten de protestantse gemeente van Drachten. Aan het zelfstandig worden ging een proces van herstructurering vooraf. Begin 2018 heeft een commissie de protestantse gemeente van Drachten geadviseerd om te komen tot één gemeente met één kerkenraad en één moderamen. Daarmee zou de algemene kerkenraad komen te vervallen.

Wanneer de Kapelgemeente, een wijkgemeente van bijzondere aard, zou meegaan in dit proces, diende zij haar belijdende identiteit op te geven. Er is namelijk binnen de kerkorde van de Protestantse Kerk geen ruimte voor een wijkgemeente van bijzondere aard, wanneer er binnen de protestantse gemeente geen algemene kerkenraad meer functioneert. Gelet op het ontstaan van de hervormde Kapelgemeente en de geschiedenis van de hervormde kerk van Drachten, was het voor de kerkenraad van de Kapelgemeente geen optie om mee te gaan met dit proces. Omdat voor kerkenraad en gemeente de identiteit gegrond op Gods Woord en de drie Formulieren van enigheid onopgeefbaar is, besloot de gemeente zelfstandig te worden. De hervormde Kapelgemeente te Drachten wordt gediend door ds. F. Pierik, die tevens de hervormde gemeente te Een dient.