Waar bent u naar op zoek?

Ramp op Atlantische Oceaan leidt tot ommekeer

Kapitein John Newton

Ds. H.I. Methorst
Door: Ds. H.I. Methorst
20-06-2023

Wie de naam van John Newton (1725-1807) hoort, denkt misschien direct aan een door hem geschreven lied dat wereldberoemd werd: Amazing Grace. Wie was hij, deze slavenhandelaar? Staan er meer liederen op zijn naam?

Op 24 juli 1725 zag John Newton het levenslicht in Wapping, een voorstadje van Londen. Zijn moeder leidde een wat teruggetrokken bestaan en had een gesloten karakter. Tegelijk bracht zij John veel bijbelkennis bij. Hij was een vlotte leerling en leerde op zijn zesde jaar al Latijn. Toen John zeven jaar was, overleed zijn moeder.

Vader Newton was kapitein op zee en hertrouwde. Daarmee kwam John in een milieu terecht waarin God en geloof geen grote plek innamen. Op elfjarige leeftijd nam zijn vader John mee naar zee. John leefde zijn leven en had geen boodschap aan God.

Hulp

God had hem echter wél in het oog. Het jaar 1748 was voor John Newton het jaar van een grote ommekeer. Hij was inmiddels slavenhandelaar geworden. Met een slavenschip vertrok hij vanuit Afrika naar Amerika. Terwijl hij op de Atlantische Oceaan voer, raakte het schip waarop John zich bevond, in een zware storm. Midden in de nacht werd hij wakker. Het water stroomde de kajuit binnen, mensen spoelden overboord en het leek erop dat niemand deze ramp zou overleven. Jaren later schrijft John Newton in een van zijn brieven: ‘Toen heeft de Heere hulp gestuurd en mij uit diepe wateren verlost.’

Uiteindelijk houdt John Newton het varen voor gezien en weet hij zich geroepen tot het ambt van predikant. Daarmee gaat een hartenwens van zijn gelovige moeder in vervulling. In 1758 wordt Newton hulpprediker in Olney. Meer nog dan door de brieven die hij schreef, werd hij bekend door de Olney Hyms. Een van die hymns is het beroemde Amazing Grace. Wat minder bekend, maar ook van zijn hand, is How Sweet the Name of Jesus Sounds. Dit lied kwam uiteindelijk ook terecht in de bundel Weerklank: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor’ (WK 458).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 juni 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H.I. Methorst
Ds. H.I. Methorst

is predikant van de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn.