Waar bent u naar op zoek?

Karikaturen van ‘Dordt’ in de Nederlandse literatuur

27-02-2019

In veel moderne romans komen we ze tegen: ernstige, hardwerkende mensen. Ze gaan naar de kerk, lezen de Bijbel, tobben met zonde en schuld en moeten zich aan allerlei regels houden, schrijft dr. J. de Jong-Slagman.

Vreugde lijken ze niet te kennen: ‘typisch gereformeerd’. Is dat de invloed van ‘Dordt’? Of een karikatuur? 

Jan Wolkers, Maarten ’t Hart, Jan Siebelink en Franca Treur zijn auteurs die de meeste Nederlanders wel kennen. Hun werk wordt meteen met het gereformeerde geloof geassocieerd.

Op verschillende manieren komt dat in de romans tot uiting: de hoofdpersonen verkeren in een benauwd geestelijk klimaat, worstelen met opgelegde regels en gedragscodes en hebben vaak een verwrongen godsbeeld. Het lijkt weinig verschil te maken of het verhaal zich in een gereformeerd, een paauweaans of een reformatorisch milieu afspeelt.

In sommige romans komt de leer van Dordt nadrukkelijk ter sprake. Twee van zulke romans worden hier kort besproken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 februari 2019, of download hier de gratis pdf.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.