Waar bent u naar op zoek?

Karl Barth kwam dicht bij alverzoening

12-12-2018

Vijftig jaar geleden overleed Karl Barth (1886-1968). Hij had grote invloed in protestantse kring. Maar wat leerde hij precies? Enkele aspecten van zijn theologie brengen we hier in herinnering, schrijft dr. J. Hoek.

In het hooggebergte van Barths theologie is wellicht de godsleer het meest prominent. Barth weet met de wijsgeer Immanuel Kant (1724-1804) dat we met ons menselijke denken God nooit kunnen bereiken. We blijven opgesloten in de gesloten box van ons eigen denkraam.

Toch spreekt hij onverschrokken over Gods openbaring die onze gesloten wereld doorbreekt. God, niet de mens, is subject van de theologie. Het gaat alles van Hem uit. De theoloog en de gelovige in het algemeen zijn geen ontwerpers van godsbeelden, maar hoorders naar de openbaring.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 december 2018.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.