Waar bent u naar op zoek?

Katharina stuurde Luther bij

05-12-2017

Een predikant zal toch een vrouw hebben als Betje, de vrouw van ds. A. Wolff. Als iemand haar op zaterdag haar man te spreken vroeg, zei ze: ‘Mijn man is onbereikbaar om morgen onverstaanbaar te zijn,' schrijft ds. M. van Kooten.

Dan was Luther met zijn Käthe beter af. ‘Uw vrouw is uw opgang of uw ondergang,’ moet een hoogleraar in Utrecht eens tot zijn studenten hebben gezegd. Daar is veel voor te zeggen. 

Non

Op 30 november 1524 schrijft Luther aan zijn vriend Spalatinus: ‘Ik ben niet van hout en steen; maar mijn hoofd staat niet naar een huwelijk; dagelijks verwacht ik de dood; ik hoop dat God mij niet lang meer zal laten leven.’ Inderdaad loopt Luther met de dood in de schoenen, want hij is vogelvrij verklaard. Echter, ook in Luthers leven blijkt dat papier geduldig is. Want op 27 juni 1525, een half jaar na deze stellige uitspraak, treedt hij in het huwelijk met Katharina van Bora (1499-1552).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 december 2017.